Arbeidsrevalidatie

Arbeidsrevalidatie

Is jouw werknemer door een ongeluk, (chronische) ziekte, of aandoening uitgevallen? Dan wil je uiteraard graag dat hij of zij zo optimaal en duurzaam mogelijk herstelt en uiteindelijk weer terugkeert naar werk. Om dit herstel te bevorderen kan arbeidsrevalidatie misschien uitkomst bieden. KrachtWerkt kan je hierbij voorzien van het juiste advies en begeleiding bieden binnen de gehele arbeidsrevalidatie.

Arbeidsrevalidatie
traject op maat

De eerste stap binnen het arbeidsrevalidatietraject is het bezoeken van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt wat de klachten zijn en geeft advies rondom het verzuim- en werkproces. Mocht hieruit blijken dat de werknemer baat heeft bij een revalidatietraject, dan zal er een intake plaatsvinden bij een revalidatiearts. Vervolgens geeft de revalidatiearts advies over de specialisten die ingeschakeld kunnen worden waardoor het revalidatietraject compleet wordt afgestemd op de werknemer. Specialisten die ingeschakeld kunnen worden zijn onder andere:

Casemanager

De casemanager is gedurende de arbeidsrevalidatie het eerste aanspreekpunt voor de werknemer en zal de werknemer tijdens het gehele traject volgen en begeleiden. Ook zal de casemanager de voortgang bespreken met de diverse specialisten.

Ergotherapeut

De ergotherapeut kan binnen het arbeidsrevalidatietraject ingezet worden om adviezen te geven over het creëren van een goede balans in werk en privé en daarbij het vergroten van de belastbaarheid, waardoor de werknemer meer in staat zal zijn om dagelijkse en werk gerelateerde activiteiten te verrichten. Ook kan de ergotherapeut eventueel ingezet worden voor het juist inrichten van een ergonomische werkplek. Ook kan de ergotherapeut in kaart brengen wat het huidige dagbestedingspatroon is en de werknemer inzicht geven in en leren omgaan met energie gevende en energie vragende activiteiten in het dagelijkse leven.

Psycholoog

De psycholoog kan binnen het revalidatietraject ingezet worden om gesprekken met de werknemer te voeren. De gesprekken zullen gericht zijn op het verwerken en accepteren van de nieuwe werksituatie. De psycholoog ondersteunt de werknemer in de manier waarop hij met de gevolgen van zijn beperking. De gesprekken zullen gericht zijn op het verwerken en accepteren van de nieuwe werksituatie. De psycholoog ondersteunt de werknemer in de manier waarop hij met de gevolgen van zijn beperking of ziekte omgaat. De gesprekken zullen gericht zijn op acceptatie en regie van de nieuwe werksituatie en daarnaast het geven van inzicht in de mogelijkheden die de werknemer heeft en hoe deze benut kunnen worden. De psycholoog begeleidt de werknemer in de terugkeer naar werk, door bijvoorbeeld de verwachtingen over de re-integratie te bespreken of een terugvalpreventie plan op te stellen.

 

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut kan ingezet worden om klachten aan het bewegingsapparaat te verminderen of te voorkomen. Door de werknemer bewust te maken van de lichaamshouding en de gevolgen hiervan, kan de fysiotherapeut heel gericht met de werknemer aan de slag gaan om dit te verbeteren. Het uiteindelijke doel van deze therapie is om verdere klachten te voorkomen.

Diëtist

Wanneer je werknemer verzuimt door gezondheidsproblemen en niet lekker in zijn vel zit, kampt met overgewicht, zich futloos voelt, verminderende energie heeft of vaker ziek is, kan de diëtist onderzoeken of dit komt door de verkeerde voedingspatronen of een bepaalde levensstijl. Vervolgens kan de diëtist hier samen met de werknemer een plan voor opstellen om de klachten te verminderen. De diëtist gaat vervolgens samen met de werknemer aan de slag om de levensstijl te verbeteren, met als doel om de klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.

Personal trainer

Wanneer het traject met de fysiotherapeut is afgerond kan er ook een personal trainer ingezet worden. De personal trainer zal samen met de werknemer werken aan conditieopbouw en de krachtopbouw. Dit zal altijd worden afgestemd met de fysiotherapeut, die hiervoor een schema aanlevert waar de personal trainer vervolgens mee aan de slag gaat.

Arbeidstherapie

Tijdens de arbeidstherapie wordt er zowel in de thuis als in de werksituatie getraind. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld moeite heeft met prikkels, kan worden gekeken naar hoe de werkplek ingericht is en kan er worden getraind om met deze prikkels om te leren gaan. Daarnaast vinden er gesprekken plaats tussen de werkgever, bedrijfsarts en de afdeling HR. De arbeidstherapeut zal vervolgens in samenspraak met de bedrijfsarts een opbouwschema voorstellen die aansluit op de revalidatie en op de werksituatie. Hierbij is de bedrijfsarts altijd leidend.

Vergoeding en kosten arbeidsrevalidatie

In de meeste gevallen wordt een deel van het arbeidsrevalidatietraject vergoed door de verzuimverzekeraar. Daarnaast kan je als werkgever ook een deel vergoeden.

Arbeidsrecht

Ondersteuning bij een WIA-aanvraag Na een auto-ongeluk moest ik de balans tussen werk en privé weer terug vinden. De ergotherapeut…

Opstellen VSO

G: "Ik heb de hulp van Maarten ingeschakeld voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO) in verband met ontslag met…

Arbodienst

Graag wil ik iets vertellen over de werkzaamheden die KrachtWerkt voor ons bedrijf, Kip Installatietechniek verricht en wat ons dat…

Preventie

Preventie door middel van gesprekken bij de psycholoog "Toen ik enige tijd geleden niet goed in mijn vel zat en…

Arbeidsrecht

Beëindiging dienstverband A: "Ik kwam bij KrachtWerkt terecht omdat ik op zoek was naar juridische ondersteuning bij de ontstane situatie…

Blog

Stel je vraag aan Marloes