Arbodienstverlening

Arbozorg van KrachtWerkt

Met Arbozorg van KrachtWerkt bieden wij een arbodienstverlening aan waarmee wij werkgevers van A tot Z kunnen ontzorgen. Hierdoor krijgen werkgevers meer grip op verzuim en wordt de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroot. Wij begeleiden zieke werknemers en nemen de verzuimbegeleiding op ons. Ook bieden wij ondersteuning bij het re-integreren bij ziekte. Door onze persoonlijke benadering zijn wij een laagdrempelige arbodienstverlening en kunnen wij sneller schakelen met de bedrijfsarts en eventueel de nodige interventies inzetten. Wij adviseren en ondersteunen werkgevers bij het opstellen en doorvoeren van een gezondheidsbeleid waarbij wij de Wet verbetering poortwachter in acht nemen. Ook geven wij advies over preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen of te verminderen.

Verzuimbegeleiding

Wanneer een werknemer ziek uitvalt is het belangrijk dat er gestart wordt met de verzuimbegeleiding, om de verzuimduur te verkorten en de kans op een duurzame terugkeer te vergroten. Vanuit KrachtWerkt kunnen wij werkgevers ondersteunen door op maat gemaakte verzuimbegeleiding. Door onze persoonlijke aanpak voelen zowel de werkgever als de werknemer zich gehoord. Hiermee voorkomen we dat verzuim onnodig lang duurt en vergroten we de kans op een duurzame terugkeer.

RI&E

Wij kunnen jou helpen bij het opstellen en het laten toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om meer zicht te krijgen op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor jouw organisatie. Vervolgens ontvang jij een plan van aanpak met daarin concrete actiepunten. Voordeel hiervan is dat jij hier direct mee aan de slag kunt gaan om de werkomgeving nog gezonder en veiliger te maken.

Bedrijfsartsen

Wij werken nauw samen met bedrijfsartsen, waardoor wij snel kunnen schakelen wanneer er sprake is van ziekte en verzuim. De bedrijfsarts is een onafhankelijke specialist op het gebied van werk en gezondheid en ondersteunt de werkgever op het gebied van preventie en verzuim.

De bedrijfsarts brengt een onafhankelijk advies uit en heeft een medisch beroepsgeheim. Wij hebben een wachttijd van maximaal 2 weken, meestal kan je al eerder terecht. Onze bedrijfsartsen vinden een persoonlijke benadering erg belangrijk en houden dan ook het liefst fysieke spreekuren op diverse locaties in de regio.

Open spreekuur

Heeft je werknemer vragen over gezondheid met betrekking tot het werk? Dan kan hij of zij ook terecht bij onze bedrijfsarts tijdens ons open spreekuur. Hier kan de werknemer eventuele gezondheidsklachten of problemen met de bedrijfsarts bespreken, met als doel de klachten te verminderen of problemen op te lossen. Door je werknemers hierop te wijzen kan je verzuim voorkomen.

Aanstellingskeuring

Vanuit KrachtWerkt kunnen wij een aanstellingskeuring uit laten voeren door onze bedrijfsarts. Dit is een medisch onderzoek dat de bedrijfsarts uitvoert om de medische geschiktheid van een sollicitant te onderzoeken voor een specifieke functie. Dit wordt onder andere ingezet wanneer iemand als taxichauffeur wil werken.

 

PMO/PAGO

Wij bieden een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) of PAGO aan die aansluitend op de RI&E ingezet kan worden binnen jouw organisatie. Hierdoor krijg jij meer inzicht in de risico’s op eventueel verzuim. Als werkgever ben jij verplicht om je werknemers een PMO aan te bieden.

Pakketten Arbozorg

Pakketten arbodienstverlening van KrachtWerkt

Wij bieden vanuit onze arbodienstverlening drie pakketten aan waaruit je een keuze kunt maken:

Pakket * van KrachtWerkt

De kosten bedragen €34,95,- per medewerker per jaar.
Ingesloten zit het wettelijk verplicht contract met een bedrijfsarts.

Pakket ** van KrachtWerkt

De kosten bedragen €54,95,- per medewerker per jaar.
Hierin zijn aanvullende diensten zijn opgenomen.

Pakket *** van KrachtWerkt

De kosten bedragen €99,95,- per medewerker per jaar.
Wil je meer zekerheid? Dan raden wij het  *** pakket aan waarin extra diensten zijn opgenomen.

Download hier onze informatiebrochure waarin de drie pakketten worden toegelicht.

 

Blog

Een loonsanctie van het UWV! Wat kun je als werkgever doen?

Stel je vraag aan Marloes