Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Door onze kennis en ervaring op het gebied van zorg gecombineerd met onze juridische achtergrond, kunnen wij werkgevers een unieke arbodienstverlening bieden. Vanuit onze arbodienstverlening kunnen wij werkgevers bij diverse vraagstukken ondersteunen en adviseren. Met onze arbodienstverlening richten wij ons voornamelijk op mkb’ers in de regio Oost-Nederland. Hierdoor kunnen wij een laagdrempelige arbodienstverlening zijn en kunnen wij optreden als sparringpartner voor de werkgever. Daarnaast kunnen wij hierdoor ook sneller schakelen met de bedrijfsarts en de nodige interventies inzetten.

Arbodienst/bedrijfsarts inschakelen is verplicht

 

Iedere werkgever is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een arbodienst/bedrijfsarts in te schakelen. Vanuit onze arbodienstverlening helpen wij werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Hierdoor weet jij als werkgever zeker dat jij je werknemers een veilige en gezonde werkplek biedt.

Taken arbodienstverlener

Wij adviseren en ondersteunen werkgevers bij het opstellen en doorvoeren van een gezondheidsbeleid waarbij wij de Wet verbetering poortwachter in acht nemen. Hierbij adviseren wij over preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen of te verminderen, signaleren wij risico’s en wijzen de werkgever hierop.  Ook begeleiden wij zieke werknemers en nemen wij de verzuimbegeleiding op ons en ondersteunen wij bij het re-integreren bij ziekte.

Bedrijfsarts

Wij werken nauw samen met bedrijfsartsen, waardoor wij snel kunnen schakelen wanneer er sprake is van ziekte en verzuim. De bedrijfsarts is een onafhankelijke specialist op het gebied van werk en gezondheid en ondersteunt de werkgever op het gebied van preventie en verzuim. De bedrijfsarts brengt een onafhankelijk advies uit en heeft een medisch beroepsgeheim.

Revalidatiearts

Ook werken wij samen met een revalidatiearts. Wanneer de werknemer door een ongeluk, operatie, ziekte, beperking of pijnklachten niet in staat is om (volledig) te werken, kan een revalidatietraject wellicht een oplossing zijn. De revalidatiearts beoordeelt de situatie van de werknemer en schakelt vervolgens diverse specialisten in. Dit kunnen onder andere een fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, arbeidstherapeut en ergotherapeut zijn. Mocht er binnen het traject behoefte zijn aan een logopedist of maatschappelijk werker kunnen deze disciplines ook ingeschakeld worden.

Pakketten arbodienstverlening van KrachtWerkt

Wij bieden vanuit onze arbodienstverlening drie pakketten aan waaruit je een keuze kunt maken:

Pakket * van KrachtWerkt

De kosten bedragen €29,95,- per medewerker per jaar.
Ingesloten zit het wettelijk verplicht contract met een bedrijfsarts.

Pakket ** van KrachtWerkt

De kosten bedragen €49,95,- per medewerker per jaar.
Hierin zijn aanvullende diensten zijn opgenomen.

Pakket *** van KrachtWerkt

De kosten bedragen €92,95,- per medewerker per jaar.
Wil je meer zekerheid? Dan raden wij het  *** pakket aan waarin extra diensten zijn opgenomen.

Download hier onze informatiebrochure waarin de drie pakketten worden toegelicht.

 

Blog

Zo houd jij dat vakantiegevoel wel vast

Stel je vraag aan Marloes