De invloed van het coronavirus op ondernemers en hun werknemers

Dat het coronavirus niet alleen invloed heeft op onze gezondheid maar ook een zware last legt op de economie in Nederland wordt in de laatste nieuwsberichten steeds meer duidelijk. Het zijn zware tijden voor veel ondernemers en zij moeten creatief zijn om het hoofd boven water te houden. Met name de horeca, het toerisme en de evenementenbranche worden diep geraakt door de maatregelen die gelden. Als ondernemer wil je er dan natuurlijk alles aan doen om deze periode goed door te komen, ook voor je werknemers. Maar welke opties heb je in deze situatie als ondernemer? Juridisch adviseur Jacqueline legt het uit in deze blog. Daarnaast geeft zij nog enkele tips die eraan kunnen bijdragen om deze crisis beter door te komen samen met je werknemers.

Werkvermindering door het coronavirus

Heb je te maken met werkvermindering, of liggen de werkzaamheden zelfs helemaal stil? Dan is het vaak helaas zo dat de inkomsten ook drastisch verminderen, maar de vaste lasten als huurkosten, loonkosten en overige lasten lopen wel door. Wellicht zijn er kleine oplossingen te vinden die eraan bijdragen dat jij financieel iets meer ruimte krijgt om deze coronacrisis door te komen. Pluis contracten en overeenkomsten nog eens goed door, misschien zijn hier kleine openingen in opgenomen wat kan bijdragen aan een goede tijdelijke oplossing. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk stopzetten van afname van producten of wellicht kan je de betaling van een leasecontract tijdelijk opschuiven. Betrek ook partijen als huurbazen of banken hierbij. Wanneer je op tijd aan de bel trekt willen zij vaak wel meedenken in een oplossing.

Regelingen voor ondernemers

Om ontslag en faillissementen door bedrijfseconomische redenen te voorkomen, heeft het kabinet een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden opgesteld dat bestaat uit diverse regelingen, die zijn verlengd tot en met 2021. Hieronder lichten wij de regelingen toe die gelden voor ondernemers.

NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Verwacht je een omzetverlies van minimaal 20%, dan kan je bij het UWV voor 3 maanden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Er waren al een NOW 1.0 en een NOW 2.0 opgesteld, vanaf 1 oktober geldt de NOW 3.0. Deze NOW-regeling geldt tot 1 juli 2021 (over 3 tijdvakken van 3 maanden) waarbij het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op deze regeling vanaf het tweede tijdvak omhooggaat, namelijk van 20% naar 30% omzetverlies. Hierbij geldt een geleidelijke afbouw van het maximum vergoedingspercentage van 80%, naar 70% naar 60%. Hier tegenover bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

NOW-regeling 3.0 aanvragen?

Het UWV streeft ernaar om de eerste aanvraagmogelijkheid voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020) vanaf 16 november 2020 te openen met terugwerkende kracht. Mocht je gebruik willen maken van het tweede tijdvak (1 januari tot en met 31 maart 2021) of het derde tijdvak (1 april tot en met 30 juni 2021) dan kan dit uiteraard ook.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

Mkb-ondernemers met maximaal 250 werknemers uit sectoren als de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen subsidie aanvragen om de vaste lasten te blijven betalen. Deze regeling was al opgesteld voor 1 juni tot 30 september 2020
en wordt nu met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. Afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies kunnen mkb-ondernemers in deze getroffen sectoren een subsidie krijgen. Deze regeling geldt naast de NOW-regeling.

Blijf communiceren met je werknemers

Welke stappen je als ondernemer ook moet zetten tijdens deze coronacrisis, blijf hierbij wel altijd in gesprek met je werknemers en houd ze op de hoogte van de ontwikkelingen. Wellicht hebben zij ook goede ideeën en kunnen zij meedenken in oplossingen. Het is in principe niet toegestaan om de arbeidsvoorwaarden als werkgever eenzijdig te wijzigen, maar misschien kun je in goed overleg en met instemming van je werknemers de arbeidsvoorwaarden tijdelijk aanpassen. Denk hierbij aan het opnemen van verlofdagen, bonusuitkeringen die tijdelijk stopgezet kunnen worden of wellicht zelfs aangepaste werkuren. De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie en vaak hebben werknemers meer begrip voor de situatie dan werkgevers denken. Door dit te bespreken en een beroep te doen op de loyaliteit van de werknemers kan dit al voor goede oplossingen zorgen.

Ontslag werknemers door corona

Zie je helaas geen andere optie meer dan werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Dan zijn er een aantal zaken waarmee je rekening dient te houden. Zo moet het UWV (tenzij anders vastgelegd in het CAO) dit ontslag toetsen. Hierbij wordt bepaald of jij als werkgever aan de eisen hebt voldaan om het contract te kunnen beëindigen. Heeft je werknemer een tijdelijk contract dat niet tussentijds opgezegd kan worden, dan moet de kantonrechter het contract ontbinden. De rechter toetst vervolgens dezelfde criteria als het UWV. Er zijn echter een aantal uitzonderingen voor deze preventieve toets, zoals bijvoorbeeld ontslag tijdens de proeftijd of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In het laatste geval maken partijen in onderling overleg afspraken met elkaar, leggen deze afspraken vast in een (vaststellings)overeenkomst en is er geen ontslagvergunning van het UWV nodig. Houd er rekening mee dat wanneer je als werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen of een tijdelijk dienstverband niet voortzet, jouw werknemer recht heeft op een transitievergoeding. In het geval van een ontslagprocedure is het belangrijk om rekening te houden met eventuele financiële gevolgen ten aanzien van een voorlopig ontvangen NOW-subsidie. Mocht je vragen hebben over de wet- en regelgeving omtrent ontslag? Neem dan gerust contact met ons op.

Juridisch advies? Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Het coronavirus en het overheidsingrijpen ontwikkelen zich voortdurend. Wij begrijpen als geen ander dat er voor jou als ondernemer een heleboel vragen op je afkomen waar je zelf geen kennis van hebt. Wij houden deze veranderingen nauwlettend in de gaten en denken graag mee met jouw situatie. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken wij graag of wij iets voor jou kunnen betekenen.

Stel je vraag aan Marloes