Arbeidsrecht

Ondersteuning bij een WIA-aanvraag

Na een auto-ongeluk moest ik de balans tussen werk en privé weer terug vinden. De ergotherapeut van KrachtWerkt heeft mij hier goed bij geholpen. Ik leerde zelf keuzes te maken en kreeg meer bewustwording van de ontstane situatie. Vanuit het revalidatietraject dat ik volgde, kwam ik bij Jacqueline terecht. Er komt na een ongeluk zoveel op je af, dan is het fijn dat een partij meedenkt en je wijst op de mogelijkheden.

In deze situatie heeft Jacqueline eerst de omstandigheden van de cliënt in kaart gebracht. Vervolgens heeft ze hierop aansluitend de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV voorbereid. Een belangrijk aspect van deze voorbereiding is dat cliënten weten wat er op hen afkomt bij een dergelijk gesprek: Wat wordt er van ze verwacht? Wat wordt er besproken en beoordeeld? En welke informatie dient er verstrekt te worden zodat de verzekeringsarts de situatie goed kan beoordelen?

De volgende stap is de begeleiding bij het gesprek zelf. Hoewel de verzekeringsarts van het UWV zich met de vraagstelling met name zal richten tot de cliënt, komt het regelmatig voor dat belangrijke informatie wordt vergeten. Ook komt het voor dat bepaalde belangrijke aspecten te weinig aandacht krijgen tijdens het gesprek. Hierin kan Jacqueline sturen door aanvullende informatie te verstrekken en/of de aandacht te vestigen op deze belangrijke punten.

Hierop aansluitend zullen de rapportages en de WIA-beslissing worden besproken met de cliënt en zal er worden uitgelegd wat de beslissing inhoudt en wat ze verder kunnen verwachten. Ook wordt de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift besproken, indien de cliënt het niet eens is met de beslissing.

In de betreffende casus heeft Jacqueline, vanwege ontwikkelingen op de werkvloer, de cliënt ook geadviseerd over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen hiervan voor haar WIA-uitkering. Daarnaast liep er in deze kwestie ook een letselschadezaak. Het is voor de cliënt dan prettig dat iemand meedenkt en kijkt welke gevolgen een bepaalde actie kan hebben op andere vlakken en hierover kan adviseren.

Stel je vraag aan Marloes