Niet 50% maar 70% betaald ouderschapsverlof

In december vorig jaar berichtten wij al dat ouders vanaf augustus 2022 gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof mogen opnemen bij de geboorte of adoptie van een kind. De nieuwe wet die dit mogelijk gaat maken heet de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO).  De wet wordt in het leven geroepen door de implementatie van de Europese Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Deze richtlijn is opgericht om een goede balans tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers te kunnen creëren. De richtlijn verplicht de lidstaten om twee maanden betaald ouderschapsverlof mogelijk te maken. Alle lidstaten hebben 3 jaar de tijd gekregen om dit te regelen.

Waarom betaald ouderschapsverlof?

Het doel van de nieuwe WBO is om ouders een wen-termijn te gunnen om alle zorgtaken rondom de nieuwe gezinssituatie te ondervinden en regelen, zonder dat er direct een achteruitgang is in inkomen. In eerste instantie regelde het wetsvoorstel WBO de mogelijkheid om de eerste 9 weken van de 26 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen. Het UWV zou dan in die periode 50% van het dagloon vergoeden. Op 8 maart 2022 is door minister van Gennip van Sociale Zaken & Werkgelegenheid een kamerbrief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer met daarin een ontwerpbesluit om het vergoedingspercentage naar 70% te verhogen.  Dus i.p.v. 50% vergoeding van het dagloon, zal er 70% worden vergoed. Dit voornemen stond ook al in het coalitieakkoord. Het besluit zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort in werking treden maar moet dus nog wel formeel goedgekeurd worden. De laatste status is een korte aantekening van 15 maart 2022 van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de motie als uitgevoerd wordt aangemerkt en waarin staat vermeld dat het voorgehangen ontwerpbesluit geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Het is dus vrijwel zeker dat het ontwerpbesluit in werking zal treden. 


Vanaf 2 augustus treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking

Dit betekent dat als je na 2 augustus 2022 ouder wordt van een kind door geboorte of adoptie je tot 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof kan opnemen.  Dit geldt voor beide ouders. Het (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof dien je dan wel in het eerste levensjaar van het kind op te nemen. Voor de overige 17 weken mag je tot het 8e levensjaar onbetaald ouderschapsverlof opnemen. 

Meer informatie over WBO?

Word jij na 2 augustus ouder en heb je vragen over de nieuwe wet WBO? Neem gerust contact met ons op. Wij lichten graag het een en ander toe.

Stel je vraag aan Marloes