Nieuwe wet betaald Ouderschapsverlof

Ouders kunnen vanaf 2 augustus 2022 deels betaald ouderschapsverlof opnemen bij de geboorte of adoptie van een kind. Dan gaat er namelijk een nieuwe wet in die het mogelijk maakt om de eerste 9 weken (van de bestaande 26 weken onbetaald ouderschapsverlof) gedeeltelijk betaald verlof op te nemen, waarbij het UWV 50% van het dagloon vergoedt.

9 weken (gedeeltelijk) betaald Ouderschapsverlof


Word je na 2 augustus 2022 ouder van een kind door geboorte of adoptie? Dan kan je tot 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof opnemen. Deze 9 weken (gedeeltelijk) betaald verlof dien je in het eerste levensjaar van het kind op te nemen. Dit is mogelijk voor zowel de moeder als de vader van het kind. Na deze 9 weken is het mogelijk om de resterende 17 weken van het wettelijk ouderschapsverlof op te nemen. Deze weken dienen als onbetaald ouderschapsverlof opgenomen te worden en mogen ook gespreid opgenomen worden, tot de 8e verjaardag van het kind.

Wanneer verlof aanvragen?


Om je werkgever ook de ruimte te geven om tijdens jouw afwezigheid tijdig vervanging te regelen, dien je het verlof ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aan te vragen. In principe mag de werkgever dit niet weigeren, tenzij er zwaarwegende belangen gelden. Blijf daarom altijd met je werkgever in gesprek om samen tot een goede oplossing te komen.


Overzicht verlofregelingen bij de geboorte van een kind


Een grote verandering als gezinsuitbreiding kan een grote impact hebben op je leven. Waarschijnlijk moet je wennen aan de nieuwe situatie en is voldoende slaap niet meer vanzelfsprekend. Dan is het fijn dat je werk tijdelijk voor een gedeelte los kunt laten. Door de verlofregelingen die er op dit moment gelden in Nederland, is het dan ook mogelijk om werk en privé meer in balans te krijgen. Hieronder zetten wij de regelingen rondom de geboorte van een kind op een rij.


Zwangerschaps- en bevallingsverlof


Moeders hebben recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit wordt volledig uitbetaald door het UWV. Voor de bevalling heeft de moeder recht op vier tot zes weken zwangerschapsverlof. De overige tien tot twaalf weken gaan na de bevalling in en behoren tot het bevallingsverlof.


(Aanvullend) geboorteverlof

Partners hebben recht op vijf dagen geboorteverlof. Dit wordt doorbetaald door de werkgever. Daarnaast hebben partners ook nog eens recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Hierbij wordt 70% van hun dagloon vergoed door het UWV.


Ouderschapsverlof


Beide ouders hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, tot de 8e verjaardag van het kind. Per 2 augustus 2022 kunnen ouders in het eerste levensjaar van het kind 9 weken (gedeeltelijk) betaald verlof opnemen. Hierbij wordt 50% van hun dagloon vergoed door het UWV. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit 70% worden. Deze 9 weken worden van het totaal van 26 weken afgetrokken, waarbij 17 weken onbetaald verlof overblijven.

Aanvullende afspraken in (collectieve) arbeidsovereenkomst


Het is en blijft uiteraard mogelijk voor werkgevers en werknemers om aanvullende afspraken te maken over het verlof. Soms staan er ook aanvullende regelingen in de CAO.


Meer informatie verlofregelingen?


Wil je graag meer informatie over de huidige verlofregelingen of de nieuwe wet betaald Ouderschapsverlof die straks ingaat? Neem dan gerust contact met ons op via 088- 501 4302.

Stel je vraag aan Marloes