Partners na 1 juli extra geboorteverlof met de wet WIEG

Aanstaande vaders en moeders opgelet! Verwachten jij en je partner op of na 1 juli (opnieuw) een kindje? Gefeliciteerd! Als kersverse ouder heb je dan dubbel geluk, want per 1 juli geldt er een aanvulling op de wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). Wat de wet WIEG inhoudt, waarom deze wordt aangevuld en welke regels hiervoor gelden vertelt onze arbeidsjurist Jacqueline allemaal in deze blog.

Waarom is de wet WIEG in het leven geroepen?


De wet WIEG moet eraan bijdragen dat ouders meer balans zullen vinden in werk en zorg voor hun kinderen. Ook zal deze aanvulling ingaan om de ontwikkeling van een betere band tussen kind en de partner van de moeder te stimuleren. Daarnaast streeft men er door middel van deze wet naar om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in Nederland te verbeteren.

Wie kan extra geboorteverlof opnemen na 1 juli?

Werknemers die in loondienst werken, van wie het kind op of na 1 juli 2020 is geboren, kunnen extra geboorteverlof opnemen.

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 geldt het geboorteverlof waarbij partners binnen 4 weken na de geboorte van hun kind éénmaal het aantal werkuren per week verlof kunnen krijgen. Gedurende deze verlofperiode betaalt de werkgever het loon volledig door.

Regels aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen partners die net ouder zijn geworden maximaal 5 maal het aantal werkuren per week betaald verlof opnemen. Er gelden wel een aantal regels waaraan voldaan moet worden:
• Het kind moet op of na 1 juli 2020 geboren zijn
• Het verlof moet binnen een half jaar na de geboorte worden opgenomen
• Eerst moet het standaardaard geboorteverlof zijn opgenomen
• De partner die ouder is geworden moet het aanvullende verlof minimaal vier weken voordat hij het wil laten ingaan schriftelijk aanvragen, waarbij aangegeven wordt wanneer hij het verlof wil opnemen
• De werkgever kan, in overleg met de werknemer, de verlofdagen anders inplannen in geval van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, mits het binnen een half jaar na de geboorte plaatsvindt.

Aanvullend verlof uitkering van het UWV

Gedurende het aanvullende geboorteverlof krijgt de partner die vader is geworden geen salaris, maar een uitkering van het UWV. De werkgever dient deze uitkering via het werkgeversportaal bij het UWV aan te vragen. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon (rekening houdend met het maximumdagloon van €219,28 in 2020). De werkgever kan het overige loon mogelijk aanvullen, afhankelijk van de onderlinge afspraken of een eventueel geldende CAO. De uitbetaling kan via de werkgever lopen of rechtstreeks naar de werknemer worden gedaan.

Plannen van het kabinet voor 2022

Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken (onbetaald) ouderschapsverlof per kind. Dit verlof kan opgenomen worden in de eerste acht levensjaren van het kind. Het kabinet wil vanaf augustus 2022 betaald ouderschapsverlof invoeren. Volgens deze plannen zullen ouders een uitkering van het UWV ontvangen gedurende de eerste negen weken van het ouderschapsverlof, waarbij de uitkering 50% van het dagloon zal bedragen. De werknemer ontvangt een uitkering alleen in het eerste jaar na de geboorte.

Meer informatie over wet WIEG?

Wil jij meer weten over de wet WIEG? Neem dan gerust contact met ons op! Jacqueline helpt je graag met het beantwoorden van jouw vragen rondom het aanvullend verlof.

Stel je vraag aan Marloes