Ziekmelding tijdens de wintersport, hoe zit dat?

Het wintersportseizoen is van start gegaan en dat betekent dat veel Nederlanders op wintersportvakantie gaan. Maar helaas brengen dit soort vakanties, waarbij vaak risicovolle sporten worden uitgevoerd, ook veel ziekmeldingen met zich mee. Want het kan zomaar gebeuren dat jouw werknemer tijdens het afdalen van de zwarte piste zijn been breekt en de eerste de beste gipsvlucht naar huis moet nemen. Wat betekent dit dan voor jou als werkgever? Wat gebeurt er met de vakantiedagen en wat zijn de rechten en plichten van de werknemer? Onze arbeidsrechtjurist Jacqueline legt het uit in dit artikel.

Ziekmelden en vakantiedagen bij een ski-ongeval

Heeft jouw werknemer tijdens zijn wintersportvakantie een ski-ongeval gehad? Dat is natuurlijk al vervelend genoeg, want de werknemer heeft hierdoor niet echt van zijn vakantie kunnen genieten. Betekent dit dan dat hij de opgenomen vakantiedagen nu kwijt is?

Jacqueline: “Over het algemeen niet. Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, gelden vanaf dat moment de nog overblijvende dagen als ziektedagen, tenzij jouw werknemer er mee instemt dat hiervoor vakantiedagen kunnen worden afgeschreven. Van de werknemer mag wel verwacht worden dat hij zich zo snel mogelijk (schriftelijk) ziekmeldt, hij bereikbaar is en een doktersverklaring kan overhandigen.

Zijn er andere afspraken gemaakt en is dit schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en/of geregeld in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst), dan moet je je uiteraard aan die afspraken houden. Zo kan in een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld worden vastgelegd dat ziektedagen gedurende de vakantie als vakantiedagen aangemerkt worden. Dit laatste kan alleen worden vastgelegd voor de bovenwettelijke vakantiedagen, waarbij een werknemer recht blijft houden op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Daarnaast mag de individuele afspraak niet in strijd zijn met een eventueel geldende CAO.”

Naar de bedrijfsarts bij thuiskomst van de vakantie

“Of de werknemer naar de bedrijfsarts moet bij thuiskomst hangt helemaal af van de situatie, de klachten die de werknemer heeft en het herstel hiervan. Vaak is het wel verstandig de bedrijfsarts in te schakelen. Hij beoordeelt de situatie opnieuw en adviseert jou als werkgever hierover. Hierin wordt opgenomen of de werknemer wel of niet ziek is, hoe lang dit naar verwachting zal duren en de mate waarin wel of geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.  Op basis van de doktersverklaring of de verklaring van de bedrijfsarts kan vastgesteld worden of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden aangemerkt.“

Belang van goede afspraken

Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om, als werkgever, goede afspraken te maken met de werknemer over ziekmelding en controleprocedures. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een zogeheten verzuimprotocol. Ook voor de werknemer is het prettig om te weten wat er verwacht wordt in het geval van ziekte. Wij kunnen je helpen bij het opstellen van een verzuimprotocol en je gedurende het gehele proces daarin volledig ontzorgen.

Ziekteverzuim voorkomen

Heb jij een werknemer die zich vaak ziekmeldt? Dan kan het ook zijn dat er iets anders speelt. Het is goed om met de werknemer hierover in gesprek te gaan. Wellicht kan je als werkgever hierin meedenken om verzuim te voorkomen. Wist je dat je Kracht Werkt ook in kan schakelen voor preventie en verzuimbegeleiding? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens contact met ons op. Wie weet kunnen wij wat voor jou en jouw werknemers betekenen.

Stel je vraag aan Marloes