Re-integratie vanuit een 2e spoor traject

Wanneer er voor de werknemer geen zicht meer is op een structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie, verwacht de wet dat er een 2e spoor traject wordt gestart om de werkhervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zoveel mogelijk te vergroten. Tijdens dit 2e spoor traject wordt er naar werk bij een andere werkgever gezocht. Onze casemanager Tessie vertelt wat zij kan betekenen voor zowel werkgever als werknemer in de zoektocht naar nieuw passend werk voor de werknemer.

Wanneer wordt er gestart met een 2e spoor traject?

Soms is het niet mogelijk voor een werknemer om terug te keren in zijn of haar eigen werk of is er geen andere passende functie mogelijk bij eigen werkgever (1e spoor). In dat geval wordt een 2e spoor traject ingezet. Dit wordt door een arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts geadviseerd.

Hoe eerder duidelijk is dat een 2e spoor traject moet worden ingezet, hoe groter de kans op een succesvol resultaat. Er is dan meer tijd om samen met de werknemer te zoeken naar nieuw, passend en duurzaam werk.

Wie adviseert een 2e spoor traject?

Een bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige adviseert om een 2e spoor traject in te zetten. De bedrijfsarts stelt vast welke mogelijkheden de zieke werknemer heeft. Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet, zal de arbeidsdeskundige tijdens dit onderzoek samen met werkgever en werknemer alle opties doorlopen voor eventueel passende functies binnen het bedrijf. Wanneer hieruit blijkt dat er weinig of geen mogelijkheden zijn, dan zal de arbeidsdeskundige adviseren om een 2e spoor traject op te starten. Het is hierbij goed om op te merken, dat de wet van werkgever niet verwacht dat hij een functie creëert, dan wel iemand anders ontslaat.

Hoe word jij ingezet binnen dit traject?

Zodra er moet worden gestart met een 2e spoor traject, wordt er door werkgever vaak een re-integratiebureau ingeschakeld. Dat is het moment wanneer ik in beeld kom. Vanuit mijn rol als re-integratiecoach zal ik de werknemer begeleiden binnen het 2e spoor traject.

Wat is jouw rol als re-integratiecoach binnen een 2e spoor traject?

Als re-integratiecoach begeleid ik de werknemer bij het accepteren van de ontstane veranderende werksituatie. Daarnaast ga ik samen met de werknemer de wensen, kwaliteiten, competenties en mogelijkheden in kaart brengen. Dit doe ik middels één op één coaching gesprekken en de inzet van een assessment. Ik ondersteun bij het solliciteren (brief, CV, gesprekken), netwerken en bij het vinden van passende vacatures. Tevens denk ik met de werknemers mee bij een eventueel omscholingstraject. Ik werk samen met de werknemer toe naar het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk. We krijgeninzicht in het type organisaties en soorten functies die passen bij een gezond en realistisch beroepsperspectief voor de werknemer. Verder help ik mee met het versterken van de arbeidsmarktpositie en de vaardigheid om zelfstandig een nieuwe functie te verwerven.

Welk advies zou jij werkgevers mee willen geven?

Wanneer een werknemer langdurig ziek uitvalt en thuis komt te zitten, kan hij het gevoel krijgen dat hij minder betrokken is doordat er minder contact is met collega’s. Werkgever kan vanuit goede bedoelingen de werknemer even met rust willen laten. Toch is het van groot belang om te bespreken met de werknemer of er behoefte is naar nog meer contact. Zo blijft de werknemer betrokken bij het werk en zijn/haar collega’s en is de drempel om terug te keren minder hoog, tevens behouden ze het gevoel dat ze erbij horen.

Stel je vraag aan Marloes