Re-integratie vanuit KrachtWerkt? Dit kan je verwachten!

Wanneer jij een zieke werknemer hebt, krijg je automatisch te maken met het re-integratieproces. Ben je aangesloten bij Arbozorg van KrachtWerkt? Dan gaan wij er samen alles aan doen om jouw werknemer zo goed en duurzaam mogelijk terug te laten keren naar werk. En we beginnen dan meestal vanuit een spoor 1. Hoe dat er bij ons uitziet en wat je kan verwachten? Nou dit!

Vast aanspreekpunt vanaf het eerste verzuimmoment

Vanaf de dag dat jouw werknemer zich ziekmeldt neem je direct contact op met KrachtWerkt. Een van onze casemanagers wordt aangesteld als jouw vaste aanspreekpunt. Hij of zij begeleidt jou en je werknemer tijdens het verzuimproces. Dit doet hij of zij door persoonlijke contactmomenten in te plannen waarbij jij al je vragen kan stellen en sparren over de situatie die is ontstaan. Wel zo fijn dat jij bij deze contactpersoon maar één keer je verhaal hoeft te doen, waardoor er ook veel sneller geschakeld kan worden mocht dit nodig zijn. De casemanager zal alle stappen die vanuit de Wet verbetering Poortwachter gezet moeten worden toelichten en bewaken.

Plan voor duurzame terugkeer

In de tussentijd heeft je werknemer een afspraak gehad bij de bedrijfsarts, die uiterlijk in week 6 van het verzuim een probleemanalyse opstelt. Deze probleemanalyse, waar geen medische informatie in is opgenomen, ontvang jij als werkgever. Jij en de werknemer stellen naar aanleiding van deze probleemanalyse een plan van aanpak op. De casemanager zal jullie hierin bijstaan en adviseren over welke factoren het verzuim kunnen beïnvloeden. Samen worden er afspraken gemaakt die bijdragen aan een duurzame terugkeer naar werk.

Out of the box denken tijdens re-integratie

Blijkt tijdens het re-integratieproces dat terugkeer naar de huidige situatie eigenlijk niet meer mogelijk is? Dan kan de casemanager meedenken in oplossingen. Met de inachtneming van de wet- en regelgeving, adviseert de casemanager welke mogelijkheden er zijn om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierbij adviseert de casemanager eerst over terugkeer naar aangepast eigen werk. Biedt dit ook geen toekomstperspectief? Dan wordt er geadviseerd om te kijken naar terugkeer naar ander werk binnen jouw organisatie. Vaak zijn dit mogelijkheden waar werkgever en werknemer zelf nog nooit aan hebben gedacht. Door out of the box te denken, worden kansen voor duurzame terugkeer vergroot. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een cursus of training om kennis of vaardigheden te vergroten, het inzetten van hulpmiddelen, een aangepaste werkplek of werktijden of het overdragen van bepaalde taken aan collega’s. Alle mogelijkheden worden besproken en verwerkt in het plan van aanpak. Gedurende het dienstverband blijven jullie dit onderzoeken, waarbij de casemanager jullie zal blijven ondersteunen.

Preventief meedenken gedurende de re-integratie 

Doordat je regelmatig en persoonlijk contact hebt met de casemanager van KrachtWerkt, kan hij of zij in de gehele breedte meedenken. Zijn er signalen die de casemanager opvallen? Dan wordt dit gedeeld met de werkgever waardoor hier op tijd op ingesprongen kan worden om meer verzuim te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan klachten die overige werknemers ook ervaren door verkeerde werkhoudingen. Of is er sprake van een hoge werkdruk op de werkvloer? Ook dan kan de casemanager meedenken in oplossingen om de werkdruk te verlagen. Vallen er andere zaken op die op dit moment nog niet direct leiden tot verzuim, maar in de toekomst wel voor problemen kunnen zorgen? Ook dat benoemt de casemanager zodat dit tijd aangepakt kan worden. 

In contact blijven

Door in gesprek te blijven met je werknemer, weet je wat er speelt bij je werknemer en waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft. Hier kan je dan tijdig op inspelen, wat uiteindelijk de re-integratie en terugkeer naar werk ook positief zal beïnvloeden. Want niemand heeft iets aan een verstoorde relatie, op het moment dat de werknemer weer terugkeert. Om dit te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de re-integratie zo goed mogelijk verloopt, zal de casemanager zal je hierin blijven ondersteunen gedurende het gehele re-integratieproces.

Voorbereiding Spoor 2

Blijkt na alle inspanning dat er geen zicht meer is op werkhervatting binnen jouw organisatie? Dan zal de casemanager je begeleiden bij de voorbereiding naar een spoor 2 traject. Oftewel terugkeer naar werk bij een andere organisatie. De casemanager wijst jullie op zowel de verplichtingen als de mogelijkheden die er zijn.

Schakel KrachtWerkt in voor re-integratie

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van re-integratie? Of wil je ons direct inschakelen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Dan bespreken wij graag de mogelijkheden.

Stel je vraag aan Marloes