Re-integratie

Re-integratie

Wanneer je werknemer is uitgevallen, door ziekte, een ongeval of operatie, wil je dat hij of zij zo duurzaam mogelijk terugkeert naar werk. Door middel van een re-integratietraject vergroot je de kans op een duurzame terugkeer van je werknemer. Er zijn diverse re-integratie opties waarvoor KrachtWerkt ingezet kan worden.

Re-integratie vanuit een spoor 1 traject

 

Vanuit het spoor 1 traject richten wij ons voornamelijk op de terugkeer naar werk bij de huidige werkgever, waarbij de focus ligt op andere passende werkzaamheden. Wij onderzoeken de mogelijkheden en kijken of de werkplek moet worden aangepast, of er mogelijkheden zijn voor een andere functie binnen het bedrijf, of gedeeltelijke werkhervatting mogelijk is en of er wellicht andere werktijden gehanteerd kunnen worden. Tevens onderzoeken wij de belasting en belastbaarheid en het duurzaam opbouwen van werkuren en werktaken.

Re-integratie vanuit een spoor 2 traject

Blijkt re-integratie vanuit een 1e spoor traject niet mogelijk? Dan wordt er overgegaan naar een 2e spoor traject. Bij re-integratie vanuit een 2e spoor traject, onderzoeken we de mogelijkheden voor een andere functie bij een andere werkgever. Ook bestaat het inzetten van een jobcoach tot de mogelijkheid om te onderzoeken welke werkzaamheden passend zouden kunnen zijn. Zowel werkgever als werknemer dienen zich beiden volledig in te zetten, om de re-integratie succesvol te laten verlopen.

Ad-onderzoek

Als de terugkeer in het eigen werk voor jouw werknemer onzeker is, helpt onze arbeidsdeskundige met duidelijkheid en perspectief. Op basis van de door de bedrijfsarts opgestelde belastbaarheid en de belasting die de functie met zich meebrengt wordt in kaart gebracht waar eventuele knelpunten liggen, of deze opgelost kunnen worden en welke alternatieven er zijn.

Interventies

KrachtWerkt kan ingeschakeld worden om te onderzoeken welke interventies kunnen bijdragen aan een duurzame terugkeer naar werk. Dit kunnen zowel medische interventies als niet-medische interventies zijn. Denk aan medicatie, behandelingen, training of coaching, maar ook het aanpassen van de leefstijl of voeding kan tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast kunnen wij op basis van dit advies ook de interventies daadwerkelijk inzetten. Wij werken met diverse specialisten als een ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en diëtist.

Blog

Het effect van de bedrijfscultuur op verzuim

Stel je vraag aan Marloes