Wat mag je een werknemer wel en niet vragen bij een ziekmelding?

Wanneer je werknemer ziek is moet hij of zij zich ziekmelden. Bij wie, op welke manier en op welk moment is voor iedere organisatie anders en wordt meestal vastgelegd in het arbeidscontract, verzuimprotocol of cao. Maar wat vraag je nou wel en wat beter niet aan je werknemer bij een ziekmelding?

Wat wel vragen aan een zieke werknemer?

  • Op welke manier en welk adres de werknemer te bereiken is?
  • Hoe lang de werknemer vermoedt afwezig te zijn in verband met het verzuim?
  • Of de werknemer in staat is eventueel thuis werkzaamheden uit te voeren?
  • Of er iets geregeld dient te worden over eventueel afspraken of werkzaamheden die stil komen te liggen door de afwezigheid van de werknemer?
  • Heeft de ziekmelding te maken met een arbeidsongeval?
  • Of de werknemer onder een vangnetbepaling valt van de Ziektewet. Welke categorie is niet van belang.
  • Is er sprake van letsel door een verkeersongeval waarbij de kosten verhaald kunnen worden op een andere partij en je als werkgever in aanmerking kan komen voor regres?

Wat niet vragen aan een zieke werknemer?

Er zijn een aantal zaken die je als werkgever wellicht zou willen weten, maar waar je werknemer geen antwoord op hoeft te geven.

  • Wat de aard en oorzaak van de ziekmelding is. Alleen de bedrijfsarts mag hier naar vragen. De bedrijfsarts zal alleen de gegevens verstrekken die nodig zijn voor de loondoorbetaling tijdens ziekte. De overige informatie over de gezondheid van je werknemer valt onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts en zal hij dus niet delen. Mocht de werknemer zelf willen vertellen wat er aan de hand is, mag dit uiteraard, maar dan mag de werkgever deze medische gegevens niet noteren. Deze gegevens zijn namelijk medische persoonsgegevens en vanuit de privacywet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is ieders recht op privacy hiermee gewaarborgd.
  • Een diagnose stellen over de klachten die de werknemer ervaart of een behandeling voorstellen. Een bedrijfsarts kan dit beoordelen en mag hier vervolgens niets over vertellen aan de werkgever.
  • Of en welke medicijnen de werknemer gebruikt.

Waarom mag dit niet gevraagd worden?

Een werknemer heeft zoals eerder genoemd recht op privacy, waartoe deze gegevens behoren. Als werkgever heb je een ongelijkwaardige relatie met je werknemer. Wanneer je deze vragen stelt, kan de werknemer het idee hebben dat hij wel moet antwoorden en het gevoel hebben dat hij onder druk staat. Wanneer een werknemer het uit zichzelf vertelt is dat natuurlijk helemaal aan hem of haar zelf. Dan kan je als werkgever een luisterend oor bieden en wellicht meedenken, maar deze gegevens mogen nooit geregistreerd worden.

Wat wel doen wanneer je werknemer ziek is?

Blijf altijd communiceren, bied een luisterend oor en toon oprechte interesse. Dat zal de relatie ten goede komen. Het sturen van een attentie kan hierbij ook helpen. Stuur de werknemer eens een bloemetje, kaartje of ga op de koffie. Hierdoor kun je samen met de werknemer misschien tot oplossingen komen waar jullie beiden voorheen niet aan zouden denken. Waar heeft de werknemer op dit moment behoefte aan? Wat zou hem eventueel kunnen helpen om sneller te herstellen?

Daarnaast is het aan de werknemer zelf om te bepalen welke informatie de collega’s krijgen over de situatie rondom zijn of haar afwezigheid. Het is belangrijk om dit goed te bespreken, om vervelende situaties te voorkomen.

Schakel een arbodienst in

Heb jij een werknemer die is uitgevallen en wil je zeker weten dat je hier op de juiste manier mee omgaat als werkgever? Schakel dan de arbodienstverlening van KrachtWerkt in. Wij denken graag mee en geven advies over de te nemen stappen.

Stel je vraag aan Marloes