Werknemer bespreekt mentale gezondheid niet met werkgever

Werkgevers let op! Er is nog veel werk aan de winkel, want een derde van de werknemers bespreken de mentale gezondheid niet in gesprekken met leidinggevenden. Dit blijkt uit onderzoek van Onderzoeksbureau YouGov dat in opdracht van Indeed is uitgevoerd. Terwijl een vijfde van Nederlandse werknemers kampt met mentale problemen. Dit onderzoek is onder meer dan 700 Nederlanders gedaan.

Werknemers schamen zich voor mentale problemen

Uit dit onderzoek blijkt ook dat een derde deel van de werknemers zich tegenover de leidinggevende schaamt voor de mentale problemen die hij of zij heeft. Deze schaamte ontstaat mogelijk doordat zij ervaren dat er weinig steun is vanuit de leidinggevende op het gebied van mentale problemen. Een kwart van de werknemers geeft namelijk aan dat zij het gevoel hebben geen steun te krijgen bij mentale problemen. Dat zijn zorgwekkende cijfers, gezien de actuele burn-outcijfers in Nederland. Voor leidinggevenden en werkgevers ligt er dan ook een serieuze taak om een werkplek te creëren waar werknemers zich goed voelen en waar communicatie over mentale gezondheid vanzelfsprekend is.

En deze schaamte onder werknemers zien wij vanuit onze arbodienst van KrachtWerkt ook terug. Psycholoog Loes: “Werknemers vinden het moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen. Veel mensen zijn angstig dat ze daar op de een of andere manier negatieve gevolgen van zullen ervaren. Ook merk ik vaak dat mensen bang zijn voor een stigma, of het gevoel hebben als zwak gezien te worden. Doordat we leven in een maatschappij waarin we vooral inzoomen op wat goed gaat (denk bijvoorbeeld aan social media waarop we alleen maar mooie plaatjes en blije mensen zien) streven we steeds meer naar dat perfecte plaatje. Maar dat het perfecte plaatje niet bestaat, zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Daardoor durven we minder vaak aan te geven dat het niet zo goed gaat. Maar juist als je problemen bespreek maakt, kan dit opluchten. Je verwerkt klachten beter en mensen om je heen kunnen je ondersteunen en kan er hulp ingezet worden. Wanneer je dit niet bespreekbaar maakt, kunnen de klachten verergeren. Daarnaast zul je ook zien dat het opvallend is hoe vaak anderen soortgelijke situaties meemaken of herkennen.

Vanuit de overheid wordt veel geld ingezet op het verminderen van het taboe rondom mentale problemen zoals bijvoorbeeld de campagnes “Hey, het is oké” of “Stap uit de schaduw.” Met deze campagnes wil de overheid werkgevers duidelijk maken dat psychische aandoeningen vaak voorkomen en dat dit ook op de werkvloer als normaal wordt gezien.”

Werknemers uitgeput door werk

Uit datzelfde onderzoek van YouGov blijkt ook dat 22 procent van de Nederlanders zich vaak uitgeput voelt aan het einde van een werkdag. En zelfs 6 procent geeft aan na iedere werkdag uitgeput te zijn. Hierdoor zeggen werknemers dan ook geregeld plannen af die zij na werk hebben staan, omdat zij in privétijd vaak te moe zijn. Hierdoor, geven zij aan, brengen ze minder tijd door met familie door de hoge werkdruk die zij ervaren. Loes: “We zien werknemers met burn-outklachten die vermoeidheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, sombere stemming en prikkelbaarheid ervaren. Alle eerdergenoemde klachten hoeven niet tegelijkertijd te spelen. In privésfeer verslechteren relaties en mensen kunnen minder genieten van contact met dierbaren. Een te hoge werkdruk zorgt voor veel stress. Daarnaast zorgt het ook voor werknemers die minder gemotiveerd zijn en in veel gevallen minder goed kunnen presteren. Hoe langer iemand te veel werkdruk ervaart, hoe heftiger de klachten kunnen zijn.

Werknemers weten welzijnsmaatregelen niet

Ook geeft de helft van de Nederlanders in dit onderzoek aan niet te weten welke welzijnsmaatregelen de werkgever biedt op de werkvloer. Hieruit blijkt ook weer dat er nog te weinig gecommuniceerd wordt over mentale problemen. Loes: “Het is heel belangrijk om een cultuur te creëren waarin mentale gezondheid bespreekbaar is. Dit zorgt ervoor dat mensen zich geaccepteerd en veilig voelen op het werk. Vanuit deze positie leveren werknemers optimaal werk. Daarnaast is het belangrijk dat dit besproken wordt zodat er, mocht het nodig zijn, tijdig aan de bel getrokken kan worden en hulp ingezet kan worden.

KrachtWerkt denkt met je mee

Herken jij je als werkgever in de resultaten die uit dit onderzoek komen? Of heb jij het idee dat mentale gezondheid ook binnen jouw organisatie nog niet besproken wordt? Schakel ons dan in. Wij helpen je mee met het opstellen en uitvoeren van een gedegen beleid waardoor jouw werknemers wel die stap durven te zetten om over mentale problemen te praten. Want dan kan jij voorkomen dat dit probleem nog groter wordt.

Stel je vraag aan Marloes