Werknemer heeft kanker: wat kan je als werkgever doen?

Jaarlijks krijgen rondom de 50.000 werkenden de diagnose kanker. Dit is een zeer aangrijpende gebeurtenis voor de werknemer, maar ook voor werkgevers is dit vaak erg indrukwekkend. Welke rol heb je als werkgever hierin en wat dien je te doen op het moment dat je werknemer deze diagnose krijgt? Waar moet je allemaal aan denken om alles goed te regelen voor je werknemer, maar ook voor jezelf? Casemanager Aukje legt het uit in deze blog.

Aukje: “Wanneer je werknemer de diagnose kanker krijgt staat zijn leven helemaal op de kop. Er komt van alles op hem af en werken lukt dan vaak niet meer, of niet meer op de manier zoals dit voorheen was. Door behandelingen, operaties of bijwerkingen van medicatie om de kanker te bestrijden, is werk vaak te belastend. Ook mentaal is het vaak een emotioneel zwaar proces waar de werknemer in zit. Veel werknemers vallen in die periode dan ook vaak (tijdelijk) uit. Elke situatie en diagnose is uiteraard anders, maar als werkgever kan je hierin voor de werknemer veel betekenen.

Blijf communiceren met werknemer

Door op de hoogte te blijven van de situatie en betrokken te zijn bij het ziekteproces van de werknemer, krijg je de behoeftes van de werknemer rondom het gehele proces goed in kaart en kan je hier goed op inspelen.  Overleg dan ook met de werknemer: Wat vindt de werknemer op dit moment prettig en wat juist niet? Op welke manier en hoe vaak zou de werknemer in contact willen zijn met de werkvloer? Vaak vinden werknemers het prettig wanneer zij betrokken blijven. Dit maakt de kloof tussen verzuim en de terugkeer naar werk in een later stadium ook minder groot. Hierbij is het ook belangrijk dat de leidinggevende en de afdeling HR hierin worden meegenomen. Niet alleen om de juiste wet- en regelgeving toe te kunnen passen, maar ook om iedereen op de hoogte te stellen. Op die manier kan de werknemer zich ondertussen focussen op wat nu echt belangrijk is, namelijk herstellen en het proces voor zichzelf op een zo prettig mogelijke manier vormgeven.

Betrek ook de rest van de collega’s

Overleg met de werknemer wat hij prettig vindt om te delen, maar betrek de collega’s wel bij de situatie rondom de werknemer. Hierdoor creëer je begrip bij de collega’s en kunnen zij rekening houden met de situatie. Wanneer zij niet op de hoogte zijn, ontstaat er vaak een eigen invulling van de situatie en het verloop. Door die ruimte weg te nemen en te vertellen wat er aan de hand is en wat zij kunnen verwachten, kunnen zij de werknemer hier ook beter bij steunen. Ook kunnen zij dan rekening houden met het idee dat zij hun collega, bij het moment van terugkeer naar werk, (tijdelijk) anders in kunnen zetten dan dat zij gewend zijn.

Schakel tijdig de juiste specialisten in

Als werkgever is het belangrijk dat je op tijd de juiste specialisten inschakelt. Denk aan een bedrijfsarts die mee kan denken bij terugkeer naar werk en het op de juiste manier van opbouwen van uren. Maar daarnaast kan een casemanager de werkgever ook van de juiste informatie voorzien en adviseren over welke stappen er van begin tot eind genomen dienen te worden. Zo kan de werknemer ook tijdig geïnformeerd worden over wat er verwacht kan worden bij eventueel het re-integratieproces. Daarnaast is het goed om mee te denken in wat een werknemer nog meer nodig heeft qua ondersteuning op mentaal of fysiek vlak.

Stel doelen samen met de werknemer

Wanneer de werknemer hier weer aan toe is, kan er gestart worden met de werkhervatting. Het is belangrijk dat hiervoor realistische doelen worden opgesteld. Denk hierbij aan een opbouwschema met daarin de uren en werkzaamheden die langzaam opgebouwd worden. Blijf dit evalueren met de werknemer in combinatie met de bedrijfsarts. Wanneer dit namelijk niet goed uitgevoerd wordt, is de kans groot dat de werknemer over zijn grens gaat en uiteindelijk uitvalt door overbelasting.

Houd rekening met late gevolgen van kanker

Helaas ervaren veel werknemers die hersteld zijn van kanker in een later stadium nog gevolgen van de behandelingen die zij hebben ondergaan. Dit zijn de zogeheten ‘late gevolgen’ van kanker. Denk hierbij aan fysieke gevolgen als: vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelverwerkingsklachten, hoofdpijnklachten, of andere cognitieve klachten. Maar ook psychische klachten of sociale maatschappelijke gevolgen behoren hiertoe. Deze klachten kunnen veel later nog van invloed zijn op het werk. Ook in deze fase is het heel belangrijk om in gesprek te blijven met de werknemer. Wat gaat er goed en wat niet? En wat kan de werkgever doen om ervoor te zorgen dat werknemer minder klachten ervaart tijdens werk? Misschien zijn er andere functies binnen de organisatie die op dit moment beter passen bij de werknemer? Blijf hierover in gesprek om verwachtingen en resultaten goed op elkaar af te kunnen stemmen. Zo blijft de relatie tussen werknemer en werkgever altijd goed behouden.

KrachtWerkt kan meedenken

Heb jij een werknemer die de diagnose kanker heeft gekregen en zou je graag meer informatie willen over wat je als werkgever kunt en moet doen voor je werknemer? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen met je meedenken en je voorzien van het juiste advies.”

Stel je vraag aan Marloes