Werknemer meldt zich alweer ziek: is er meer aan de hand?

Wanneer een werknemer zich regelmatig ziekmeldt is dat voor alle partijen vervelend. Het kan voor onrust zorgen binnen het team en extra druk leggen op de andere werknemers. Als werkgever wil jij natuurlijk dat al je werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. Maar wat als die ene werknemer zich steeds vaker ziekmeldt? Is er dan meer aan de hand? En hoe kun je voorkomen dat dit resulteert in langdurig verzuim?

Signalen herkennen

Het is belangrijk om alert te zijn op signalen die erop wijzen dat er meer aan de hand is dan alleen een verkoudheid. Signalen kunnen zijn:
• Vaak kortdurend ziek: meldt de werknemer zich vaak ziek voor een korte periode, bijvoorbeeld één of twee dagen? En is er vaker een piek in stressvolle periodes? Dan kan dit een teken zijn van onderliggende stress.
• Vage klachten: Heeft de werknemer vaker vage klachten die niet duidelijk te duiden zijn? Denk aan: Moeheid, hoofdpijn of buikpijn. Deze klachten kunnen duiden op stress of spanning.
• Verminderde productiviteit: Zelfs als je werknemer niet ziek is, kan er sprake zijn van verminderde motivatie of concentratie.
• Verandering in gedrag: Is je werknemer prikkelbaar, teruggetrokken of lusteloos? Of juist erg druk maar niet echt aanwezig?

Tips om de oorzaak te achterhalen

• Plan een vitaliteitsgesprek: Maak tijd voor een open en vertrouwelijk gesprek. Laat je werknemer weten dat je je zorgen maakt en bied een luisterend oor.
• Toon begrip: Ga niet direct op zoek naar de oorzaak, maar toon begrip voor de situatie van je werknemer.
• Vraag naar oplossingen: Vraag je werknemer wat hij of zij nodig heeft om weer aan de slag te kunnen.
• Bied hulp aan: Afhankelijk van de behoefte van je werknemer kan je verschillende vormen van ondersteuning bieden:

o Verzuimbegeleiding: De bedrijfsarts kan in samenwerking met de casemanager ondersteuning bieden bij stress, burn-out of psychosociale problemen.
o Arbeidsmatige aanpassingen: Flexibele werktijden, thuiswerken of een andere functie kunnen de werkdruk verminderen.
o Ondersteuning bij privéproblemen: Verwijs je werknemer door naar zijn of haar huisarts, die vanuit zijn/haar expertise kan doorverwijzen naar eventueel een psycholoog of maatschappelijk werker.

Vergeet de wet niet

Ziekmeldingsprocedure: Zorg dat je een duidelijke ziekmeldingsprocedure hebt en dat je werknemers weten wat er van hen verwacht wordt.
Re-integratie: Bij langdurig verzuim ben je als werkgever verplicht om een re-integratieplan op te stellen.

Investeren in je medewerkers loont

Door aandacht te besteden aan de gezondheid en het welzijn van je medewerkers, creëer je een gezonde werkomgeving. Dit leidt tot minder verzuim, meer motivatie en een hogere productiviteit.

Stel je vraag aan Marloes