Algemeen

Wij vinden het erg belangrijk dat we organisaties die bij ons aangesloten zijn en haar werknemers op de best mogelijke manier ondersteunen en begeleiden. Voor ons staat de kwaliteit van onze dienstverlening hoog in het vaandel.

We realiseren ons dat we niet perfect zijn. Als je niet tevreden bent over onze inzet, laat ons dit dan weten. Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent en zien klachten als een aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren. Om ervoor te kunnen zorgen dat jouw klacht goed wordt afgehandeld, maken we gebruik van onderstaande klachtenprocedure.

Wat is een klacht?

Een schriftelijke (per post of e-mail) uiting van onvrede door een organisatie of individu over de diensten, dienstverlening en/of handelswijze van een medewerker van KrachtWerkt, een van onze bedrijfsartsen of aangesloten externe partner.

Hoe dien je een klacht in bij KrachtWerkt?
 1. Schriftelijk:
  Per post, t.a.v. de directie, Beatrixstraat 2, 7573 AA in Oldenzaal of
  Per mail naar info@kracht-werkt.nl
 2. Behandelperiode:
  Wij streven ernaar om de klacht binnen 3 weken na ontvangst naar tevredenheid af te handelen. Het kan zijn dat het afhandelen meer tijd kost, als dit het geval is laten we jou dit weten.
 3. Behandeling:
  De klacht wordt behandeld door de klachtenafhandelaar van KrachtWerkt en besproken met de betrokken medewerker(s). Indien van toepassing wordt er ook contact met jou opgenomen.
 4. Uitspraak:
  Op basis van de informatie komt KrachtWerkt tot een uitspraak. We informeren jou per e-mail over die uitspraak.
 5. Niet eens:
  Als jij het niet eens bent met onze uitspraak mag jij dit binnen 14 dagen, onderbouwd en schriftelijk, na onze uitspraak kenbaar maken. De klacht wordt dan opnieuw in behandeling genomen conform bovenstaande procedure.
 6. Ben je het na die afhandeling opnieuw niet eens met onze uitspraak, dan kun jij je wenden tot de geschillencommissie Arbodiensten.
 7. Na de afhandeling
 8. Wij bewaren de klacht minimaal één jaar in ons dossier zodat wij dit in onze interne audits t.a.v. klant- en cliënttevredenheidsonderzoeken kunnen meenemen. Indien wij hier aanleiding toe zien, voeren wij verbeteringen door in onze organisatie.
 9. Uitzondering op de klachtenprocedure:
  De volgende situatie is niet van toepassing op deze klachtenprocedure:
  a. Indien je het niet eens bent met een advies van de bedrijfsarts. In een dergelijke situatie dien je een second opinion, dan wel een deskundigenoordeel aan te vragen (deze laatste bij UWV, zie www.uwv.nl).
 10. Vragen:
  Voor vragen over onze klachtenprocedure kun je contact opnemen met KrachtWerkt op 088-5014302. Wij hopen dat wij jouw klacht samen met jou op een goede manier en naar tevredenheid kunnen oplossen.

Stel je vraag aan Marloes