Preventie

Preventie

Is verzuim een terugkerend probleem binnen jouw organisatie? Of dreigt je werknemer uit te vallen? Dan is het belangrijk om hier direct op te reageren en preventief maatregelen te nemen, om erger te voorkomen. KrachtWerkt kan adviseren over welke preventieve maatregelen passend zijn binnen jouw organisatie en tevens kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers. Hieronder lichten wij de mogelijkheden die wij bieden toe.

RI&E

De RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) geeft je inzicht in de mogelijke veiligheid- en gezondheidsrisico’s binnen jouw organisatie. Wij kunnen helpen bij het opstellen of het actualiseren van een RI&E. Onze kerndeskundigen kunnen de RI&E toetsen voor jouw organisatie. Met de actiepunten die uit de RI&E komen kan jij de werkomgeving van je werknemers nog gezonder en veiliger maken, waardoor je uiteindelijk uitval en verzuim voorkomt.

PMO en PAGO

Aansluitend op de RI&E kan KrachtWerkt een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) of PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) uitvoeren. Beide onderzoeken zijn een goed hulpmiddel om de gezondheid van je werknemers in kaart te brengen. Als werkgever ben je verplicht om je werknemers een PMO of PAGO aan te bieden. De PAGO richt zich op gezondheidsrisico’s die zich op de werkvloer voordoen. De PMO brengt persoonlijke mentale en fysieke gezondheidsrisico’s in kaart en gaat net een stapje verder dan de PAGO. Met een PMO onderzoeken wij ook de leefstijl en fysieke en mentale gesteldheid van je werknemer.

Trainingen

Ook het bieden van trainingen bestaat tot de mogelijkheden op het gebied van preventieve maatregelen. Wij kunnen op maat gemaakte trainingen aanbieden, die bijdragen aan een gezonde werkomgeving en die tevens aansluiten op jouw wensen en behoeften. Hierbij komen aspecten als fysieke gezondheid, mentale gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke verbondenheid komen hierbij aan bod. Dit kunnen één op één trainingen zijn, in groepsverband, in-company en tevens online.

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek, compleet afgestemd op de werkplek en situatie, is ook een goede preventieve maatregel om uitval en verzuim te voorkomen. Met een werkplekonderzoek brengt onze werkplekadviseur, die tevens ergotherapeut is, een advies uit over de werkplek en werkomgeving. In dit advies wordt uitgeschreven of er aanpassingen nodig zijn om het werk comfortabeler en/of veiliger te maken. Door het aanbieden van een gezonde werkplek aan jouw werknemers voorkom je dat zij klachten ontwikkelen en uiteindelijk zelfs uitvallen. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de werkhouding, werkomgeving, werktijden en eventuele fysieke beperkingen van de werknemer.

Werkplek instellen

Aansluitend op het werkplekonderzoek kan onze werkplekadviseur de werknemer leren om zijn of haar eigen werkplek ergonomisch in te stellen. De werkplekadviseur kan ergonomische hulpmiddelen adviseren of aanpassingen aan de werkplek doorvoeren om te voorkomen dat een werknemer verzuimt.

Interventies

Het inzetten van interventies kan ook een preventieve maatregel zijn om verzuim binnen jouw organisatie terug te dringen of te voorkomen. Zo kunnen wij adviseren en begeleiding bieden voor het creëren van een gezonde leefstijl, waardoor de gezondheid van je werknemer wordt bevordert. Maar ook op het gebied van mentale gezondheid kunnen wij interventies aanbieden, waardoor je voorkomt dat je werknemers  mentale klachten ontwikkelen. Wij kunnen diverse disciplines en specialisten inzetten om de werknemer zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen. Denk onder andere aan een ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog.

Blog

Letselschade opgelopen, wat nu!?

Stel je vraag aan Marloes