Privacywet

We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Uw gegevens zijn absoluut veilig en worden nooit aan derden verkocht.

Privacy verantwoordelijke 

KrachtWerkt BV, kantoorhoudende te (7573 AA) Oldenzaal aan de Beatrixstraat 2, (KVK nummer: 75231689), hierna te noemen: “KrachtWerkt”.

Onze gegevens

KrachtWerkt
Beatrixstraat 2
7573 AA Oldenzaal
088 501 43 02
info@kracht-werkt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

KrachtWerkt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Om nieuwsbrieven en berichten van commerciële aard toe te kunnen sturen (marketingdoeleinden);
 • Onze dienstverlening te kunnen (blijven) verrichten;
 • Om onze website te onderhouden analyseert KrachtWerkt uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Gegevens die worden gegenereerd wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze daarop aangeboden diensten, bijvoorbeeld bij het browsen, het downloaden van of het zoeken naar informatie;
 • Om contact op te nemen en te onderhouden naar aanleiding van ingediende terugbelverzoeken, ingestuurde berichten of andere communicatie.

Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies (link naar cookiebeleid).  

2. Welke juridische grondslag heeft het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens?

KrachtWerkt verzamelt en verwerkt de gegevens van cliënten omdat:

A: Er sprake is van een gerechtvaardigd belang
Een deel van uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In ieder geval betreft dit de verwerking van uw IP-adres als u onze website gebruikt, in welk geval ons belang is om onze website te kunnen onderhouden en om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en efficiënte van onze website. Ook wanneer u ons via de website een bericht (bijvoorbeeld per e-mail) stuurt of een terugbelverzoek indient, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang. Ons belang is er dan in gelegen om te kunnen reageren op uw contactverzoek. Als u een van uw rechten uit hoofde van de AVG uitoefent  dan kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken. Ons belang is er in dat geval in gelegen om uw identiteit te bevestigen.

B: Toestemming
Voor zover wij uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden, vindt die verwerking plaats op basis van door u verleende toestemming. Dit geldt ook voor verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van onze e-mailmarketing. Indien u hiervoor geen toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet verwerkt voor marketingdoeleinden, tenzij het gaat om direct marketing voor soortgelijke producten en diensten als waarvoor u reeds toestemming heeft verleend. In het laatstgenoemde geval verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, namelijk ons belang om u gelijksoortige producten en diensten aan te kunnen bieden. Uw toestemming vragen wij ook voor het plaatsen van een deel van de cookies op onze website. Voor informatie over deze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan. U kunt uw toestemmingen voor de verschillende verwerkingen intrekken door uw instellingen op de cookieverklaringspagina aan te passen. U kunt zich aanmelden voor onze mailings. In dit kader verwerken wij enkele persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om mailings aan u te kunnen versturen. Bij iedere mailing bieden wij u de mogelijkheid om zich af te melden. U kunt zich bovendien afmelden door u te wenden tot KrachtWerkt BV via (info@kracht-werkt.nl) of u kunt gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

3. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en de daarmee samenhangende andere diensten, of indien het op verzoek van cliënt geschiedt dan wel wettelijk verplicht is. We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van het genoemde doel (het goed laten functioneren van onze website). Denk bijvoorbeeld aan onze webhost, onze webbouwer of ingehuurde IT-ondersteuner. KrachtWerkt verkoopt uw gegevens dus niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In uitzonderingsgevallen kunnen leveranciers van softwaretoepassingen toegang krijgen tot de persoonsgegevens, maar alleen voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het onderhoud en functioneren van onze software.

4: Hoe worden de persoonsgegevens opgeslagen en hoe is de (elektronische) beveiliging van KrachtWerkt geregeld?

KrachtWerkt treft alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

5: Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

KrachtWerkt bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt op de persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke grondslag en deze persoonsgegevens ten behoeve van een nieuw doel langer verwerkt mogen worden.

De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens.

Zo hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Naam en e-mailadres t.b.v. nieuwsbrief: worden bewaard totdat de persoon zich afmeldt of maximaal vijf jaar. Reden: bij geen afmelding geeft de persoon er blijk van nog steeds prijs te stellen op het ontvangen van de nieuwsbrief
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: maximaal drie jaar. Reden: bruikbaar voor vergelijkende statistieken.

6: Maakt KrachtWerkt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

KrachtWerkt maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering over de wijze waarover besluiten worden genomen.

7: Welke gegevens zijn verplicht om te verstrekken aan KrachtWerkt?

Indien KrachtWerkt diensten aanbiedt via zijn website en vraagt om gegevens van (potentiële) cliënten, kan KrachtWerkt verplicht in te vullen velden instellen. Wil een (potentiële) cliënt gebruik maken van de diensten via de website van KrachtWerkt, dan zijn zij verplicht de velden gemarkeerd met een “*” in te vullen.

8: Wat zijn de rechten van de cliënten?

A: U heeft recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Op uw verzoek worden de gegevens met u gedeeld.
B: U heeft het recht op rectificatie. Op uw verzoek worden de gegevens aangepast indien deze door KrachtWerkt onjuist of fout zijn verwerkt.
C: U heeft het recht op het indienen van een klacht. U kunt een klacht over het opslaan of verwerken van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
D: U heeft het recht op overdracht. Zodra u over wil stappen op een andere partij die soortgelijke diensten aan biedt, kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe partij.
E: U heeft recht op het stoppen van het gebruiken van de gegevens. Zodra u niet meer wil dat de persoonsgegevens bij KrachtWerkt worden gebruikt, kunt u  aan KrachtWerkt verzoeken om het gebruik van die persoonsgegevens te stoppen.


Bovengenoemde punten gelden voor zover de wettelijke regels dit toelaten.

9: Heeft u vragen, verzoeken of klachten?
U kunt ten aanzien van de onderwerpen in deze privacyverklaring altijd een vraag, verzoek of klacht sturen naar info@kracht-werkt.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw mail.

10: Tot slot:
We kunnen deze privacyverklaring op elk moment bijwerken en wij adviseren dan ook om regelmatig te controleren of er updates zijn. We maken je niet op iedere verandering attent en raden daarom aan om regelmatig onze website te bezoeken en deze privacyverklaring door te nemen. 

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 10-3-2022

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De hierin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek teruggestuurd worden naar onze servers.

Er is een verschil tussen first-party en third-party cookies. First-party cookies omvatten de cookies die door ons op deze website worden geplaatst. Third-party cookies worden door een andere website geplaatst, bijvoorbeeld cookies van een sociaal netwerk.

Waarom we cookies gebruiken?

We gebruiken verschillende cookies om de goede werking van deze website te garanderen, om uw ervaring tijdens het internetten te verbeteren en om het websiteverkeer te analyseren. We gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën om te bepalen of marketingcampagnes succesvol zijn en om inzicht te krijgen in uw klikgedrag op onze website.

Welk soort cookies gebruiken we?

We gebruiken functionele en analytische cookies op onze website die privacyvriendelijk zijn en automatisch op uw apparaat worden geplaatst. Met uw toestemming maken we ook gebruik van marketingcookies van derde partijen om zo meer inzicht te krijgen in onze marketingcampagnes.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om u een goed werkende website te kunnen bieden, om bepaalde functies mogelijk te maken en om uw voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld om uw taalkeuze te onthouden of te onthouden dat we onze cookiemelding niet meer tonen als u deze al heeft gezien.

Analytische cookies

We maken gebruik van Google Analytics voor de basisanalyse van het websiteverkeer en om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies helpen ons inzicht te krijgen in het aantal bezoekers, of een bezoeker al eens eerder op onze website is geweest, het tijdstip van het bezoek, hoe lang het bezoek duurde en hoe iemand op onze website is gekomen. We hebben Google Analytics geconfigureerd in overeenstemming met de meest strikte privacy-instellingen. De cookies worden binnen een dag of binnen 2 jaar verwijderd. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google bekijken op Google Analytics. Meer informatie over de opt-out van Google Analytics vindt u hier.

Marketingcookies

Google Ads: We maken gebruik van Google Ads om bij te houden of u op onze website bent gekomen via een advertentie op de resultatenpagina van de zoekmachine. Met deze cookies krijgen we inzicht in uw locatie, het tijdstip en het apparaat waarmee u toegang tot onze website had. Via conversietags op onze website kan Google voor ons bepalen hoe succesvol een campagne was. Deze cookies vervallen na 3 maanden. Google kan verschillende cookies gebruiken om bij te houden hoe u op onze website bent gekomen, afhankelijk van de advertentie waarop u hebt geklikt en die naar onze website leidt. Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid van Google bekijken of hier meer informatie lezen over Google Ads.

LinkedIn Insight Tag: We hebben de LinkedIn Insight Tag op onze website geplaatst. Dit is een lichte JavaScript-code die een cookie op uw browser plaatst wanneer u onze website bezoekt. Met behulp van de LinkedIn Insight Tag krijgen we waardevolle inzichten. We kunnen de tag gebruiken om conversies van onze  LinkedIn-advertentiecampagnes bij te houden, de bezoekers van de retargetwebsite te volgen en meer inzicht te krijgen in wie er op onze LinkedIn-advertenties reageert. De tag maakt het mogelijk om uw gegevens te verzamelen wanneer u onze website bezoekt, inclusief de URL, referrer, uw IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, tijdstempel en paginaweergaven. De gegevens worden na maximaal 7 dagen gepseudonimiseerd en worden vervolgens na maximaal 180 dagen door LinkedIn verwijderd. Voor meer informatie kunt u de FAQ of het cookiebeleid van LinkedIn bekijken.

Hoe u cookies kunt blokkeren?

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om cookies te verwijderen, uit te schakelen of te blokkeren. Zie de helppagina’s van Chrome Firefox, Internet Explorer en Safari voor meer informatie. Laatst gewijzigd op: 18 februari 2022

Stel je vraag aan Marloes