PMO voor meer inzicht in risico’s op verzuim

Als werkgever ben je verplicht om jouw werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Naast de verplichting is het natuurlijk ook vanuit goed werkgeverschap belangrijk om je werknemers dit aan te bieden. Het biedt namelijk meerdere voordelen voor de werknemer en ook voor jouw organisatie. En waarom zou je naast de RI&E ook nog een PMO laten uitvoeren? Onze casemanager Aukje legt het allemaal uit in deze blog.

De meeste werkgevers zijn op de hoogte van het verplicht uitvoeren van een RI&E om de risico’s binnen de organisatie in kaart te brengen. Dat zij daarnaast vanuit de Arbowet verplicht zijn om werknemers een PMO aan te bieden weten zij vaak niet. Terwijl een PMO veel waardevolle informatie kan opleveren, aansluitend op de risico’s vanuit de RI&E.

PMO naast de RI&E?

“Jazeker! Dat raden wij absoluut aan” aldus Aukje, “een RI&E is een mooi startpunt om eerst de risico’s organisatie-breed in beeld te brengen. Hier kan een PMO heel mooi op aansluiten om meer inzicht te krijgen in de gezondheid en vitaliteit van jouw werknemers. Wij onderzoeken namelijk persoonlijke risico’s op verzuim, waarbij we zowel mentale als fysieke aspecten testen. Door middel van diverse meetinstrumenten maken wij zichtbaar waar persoonlijke gezondheidsrisico’s aanwezig zijn die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot verzuim. Dit zijn ook risico’s die niet direct zichtbaar zijn. Stel dat uit jouw RI&E naar voren komt dat het een risico is dat werknemers met gevaarlijke stoffen werkzaam zijn, dan is het van toegevoegde waarde om de longfunctie en conditie mee te nemen als onderzoek in het PMO. Of wanneer er harde geluiden voorkomen op de werkvloer, dan is een audio-onderzoek van meerwaarde. Met de uitslag hiervan kunnen we thema’s die veel terugkomen bespreken en hierop aansluitend een advies uitschrijven.

Anoniem onderzoek

Naast de meetinstrumenten die wij gebruiken voor fysieke onderzoeken zetten wij ook een onderzoek in voor het meten van de mentale belastbaarheid. Doordat het PMO anoniem wordt uitgevoerd, durven werknemers onderwerpen als werkdruk, veiligheid en pesten op de werkvloer te bespreken. En ook zaken als leefstijl en privé-kwesties die een disbalans kunnen veroorzaken komen voorbij als de werknemer dit belangrijk acht. Vooral dit soort onderwerpen die betrekking hebben tot de mentale gezondheid worden hierdoor op tijd aan het licht gebracht, waardoor er eventuele maatregelen genomen kunnen worden. Wij bieden dan ook aansluitend hierop interventies aan die kunnen bijdragen aan een goede mentale gezondheid voor de gehele organisatie. Denk bijvoorbeeld aan trainingen of workshops of individuele interventies als het bezoeken van een psycholoog. Ook bieden we een inzetbaarheidsspreekuur aan intern bij organisaties. Hierbij kunnen werknemers op een laagdrempelige manier aangeven waar zij tegenaanlopen waardoor verzuim voorkomen kan worden.

PMO en goed werkgeverschap

Als werkgever ben je verplicht om goed werkgeverschap te leveren. En niet minder belangrijk, wanneer jij goed voor je personeel zorgt, creëer je werknemers die graag bij jou blijven werken. Hierdoor krijg je ook weer minder verloop van personeel en zorg je ervoor dat de werkdruk niet wordt verhoogd. Door het aanbieden van een PMO toon jij je werknemers dat jij hun welzijn belangrijk vindt. En uiteraard levert het jou als werkgever heel veel waardevolle inzichten over jouw organisatie op. Hier kan je dan weer goed op inspelen op het moment dat er bijvoorbeeld een grote opdracht aankomt, terwijl jouw personeel eigenlijk aangeeft dat de werkdruk op dit moment te hoog ligt. Hierdoor kan je nog gerichter belangrijke beslissingen voor de toekomst maken.

Advies over leefstijl en gezondheid personeel

Als je merkt dat de leefstijl van een werknemer eraan bijdraagt dat hij meer verzuimt en dit wordt ook onderbouwd door een PMO, kan je daar gerichter mee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan een BMI dat veel te hoog is. Door als werknemer dit probleem tijdig en concreet aan te pakken door samen een plan op te stellen, voorkom je nog meer gezondheidsproblemen. Als werkgever kun je hierin wel meedenken en bijvoorbeeld gezond eten op de werkvloer stimuleren. Je toont hiermee als werkgever ook dat je om je werknemers geeft en dan kun je samen een plan maken. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk altijd bij de werknemer zelf. Wij stellen na een PMO ook altijd de vraag: Wat heb jij nodig om de situatie te verbeteren? Uiteraard kunnen wij meedenken en adviseren of interventies inzetten. Maar alleen de werknemer kan daadwerkelijk keuzes maken in leefstijl en gezondheid.”

Meer informatie over PMO’s binnen jouw organisatie?

Wil jij meer informatie over hoe een PMO binnen jouw organisatie eruit kan zien? Neem gerust contact met ons op. Dan lichten wij in een vrijblijvend gesprek graag toe wat de mogelijkheden zijn.

Stel je vraag aan Marloes