Prinsjesdag 2022: Dit verandert er voor werkgevers

Prinsjesdag 2022 zit er alweer op. Het kabinet heeft de Miljoenennota gepresenteerd en ook voor werknemers en werkgevers zullen er een aantal veranderingen aan gaan komen. Wat betekent dit voor jou als werkgever? Wij zetten een aantal belangrijke punten voor je op een rij!

Stimuleren van gezond werken

Het kabinet wil gezond werken stimuleren. Daarvoor zijn een aantal plannen gepresenteerd die hieraan moeten bijdragen.

Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten (BMS)

Hiermee wil het kabinet het groeiend aantal werkenden met burn-outklachten terugdringen. Door middel van een meerjarig programma, dat zich richt op het voorkomen van burn-outklachten en het bevorderen van mentale weerbaarheid onder werkenden, studenten en zzp’ers, hoopt het kabinet het aantal werkenden met burn-out klachten terug te dringen. Ook die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan. De focus van dit programma ligt op activiteiten die voorkomen dat werkenden burn-outklachten ontwikkelen (primaire preventie) en de vroege herkenning en aanpak van aanwezige burn-outklachten (secundaire preventie).

Cultuurverandering op de werkvloer om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan

Het kabinet werkt aan een nationaal actieplan om cultuurverandering op de werkvloer te bewerkstelligen, waardoor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld minder vaak voorkomt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan namelijk leiden tot (langdurig) verzuim voor de slachtoffers.

Leefstijlpreventie

Er wordt 90 miljoen euro vrijgemaakt voor leefstijlpreventie. Er wordt tevens in 2023 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot invoering van een brede suikertaks en het inzetten op meer sport en bewegen. Dit om voldoende beweging en gezonde voeding te stimuleren met als doel om een fitte en veerkrachtige samenleving te krijgen waarin mensen minder snel ziek worden.

Minimumloon gaat omhoog per 1 januari 2023

Het minimumloon stijgt met 10% per 1 januari 2023. Daarbij stijgen met ingang van deze datum ook de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen (zoals AOW-uitkering).

Reiskostenvergoeding gaat per 2023 omhoog

Ook de reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog. Eerder was dit 19 cent per kilometer, dit wordt 21 cent per kilometer.

Vergoeding gezond vitaal thuiswerken

Sinds corona zijn steeds meer mensen thuis gaan werken. Om gezond en vitaal thuiswerken te bevorderen mogen werknemers een vergoeding van €2,13 per dag ontvangen. Hierover hoeven werkgevers geen loonbelasting af te dragen. Ook wanneer werknemers slechts een deel van de dag thuiswerken mag dit belastingvrij gegeven worden.

Ontwikkeling en scholing op de werkvloer stimuleren

Er wordt 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Stimulering Arbeidspositie (STAP). Hierbij kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen van maximaal €1000,- voor scholing en ontwikkeling.

Stel je vraag aan Marloes