Visie van werknemer en werkgever verplicht onderdeel re-integratie

Vanaf 1 juli is de visie op de re-integratie, van zowel werknemer als werkgever, een verplicht onderdeel. Waarom is dit? Wat kunnen werkgever en werknemer in de visie opnemen en wat verandert hierdoor met betrekking tot de re-integratie? Onze casemanagers Aukje en Daphne leggen het uit in deze blog.

Waarom wordt de visie op re-integratie een verplicht onderdeel?

De re-integratie van een zieke werknemer moet goed verlopen. Een goede communicatie tussen werkgever en werknemer is hierbij van groot belang. Om dat gesprek te bevorderen, stelt de overheid de werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Aukje en Daphne zijn van mening dat het gesprek tussen werkgever en werknemer nodig is, omdat de arbeidsverhouding een grote rol speelt in een succesvolle re-integratie. In de begeleiding van zieke werknemers en hun werkgever zien we dat de verschillende belangen, onduidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen en onduidelijkheid over rechten en plichten, voor moeilijkheden kan zorgen. Dit kan impact hebben op de re-integratie als er niet goed gecommuniceerd wordt. In onze persoonlijke aanpak besteden we hier veel aandacht aan. Het schriftelijk vastleggen van deze visie is een mooie aanvulling om dergelijke situaties vroeg te ondervangen en problemen te voorkomen.

Wanneer stel je een visie op?

Als een werknemer de eerste keer naar de bedrijfsarts is geweest wordt er een probleemanalyse opgesteld. Dat is de basis voor het plan van aanpak van de re-integratie. Hierin worden de afspraken die werkgever en werknemer maken vastgelegd. De visie van beide partijen met betrekking tot de functie, de arbeidsmogelijkheden en arbeidsverhouding wordt hierin ook vastgelegd. Gedurende de re-integratie wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd. Die evaluatiegesprekken en nieuwe afspraken worden vastgelegd in evaluatieformulieren waarin de visie van de werknemer en werkgever ten opzichte van de re-integratie meegenomen wordt.

Wat kun je opnemen in de visie?

Door tijdens de evaluatiegesprekken vragen te stellen over de re-integratie kun je eventuele belemmerende factoren opsporen. Dit kunnen heel praktische vragen zijn zoals:

· Hoe vind jij dat de re-integratie gaat?

· Wat vind je van het advies van de bedrijfsarts?

· Vind je dat we de adviezen van bedrijfsarts samen goed opvolgen?

· Is het werk voldoende aangepast?

· Zijn er zaken die jij graag anders wilt zien?

· Wat heb je nog meer nodig?

· Wat kan ik nog voor jou doen?

Bijstellen van de visie tijdens re-integratie

De visie kan tijdens de re-integratie veranderen. Bijvoorbeeld als er een verschil van inzicht ontstaat, een van beide partijen zich niet houdt aan gemaakte afspraken of de verwachtingen niet gelijk zijn. Als dit het geval is, ga hier dan vooral samen over in gesprek en zoek naar een oplossing. Kom je er samen niet uit, vraag de casemanager om advies of vraag de bedrijfsarts om een oordeel. De afspraken die je dan samen maakt kun je dan vastleggen in een evaluatieformulier.

Waarom is het belangrijk dat werkgever en werknemer dezelfde visie delen?

Het is niet persé nodig om dezelfde visie te hebben. Het is wel nodig om op de hoogte te zijn van elkaars visie om tot een oplossing te komen. Door het verplicht stellen van het opnemen van de visie in de re-integratiedocumenten wordt het gesprek hierover bevorderd.

Hulp bij het opstellen van de visie?

Vanaf 1 juli stelt het UWV nieuwe formulieren beschikbaar waarin ruimte is voor de visie van werkgever en werknemer. Wil je er alvast mee starten? Wij gebruiken in het huidige evaluatieformulier het veld 4.2 (zijn de afgesproken re-integratieactiviteiten volgens plan uitgevoerd) om de visie vast te leggen. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.

Stel je vraag aan Marloes