Voorkom dat kort verzuim langdurig verzuim wordt

Hoe voorkom je dat kort verzuim, langdurig verzuim binnen jouw organisatie wordt? Wanneer je werknemers zich door bijvoorbeeld griep of corona ziekmelden richt je je vaak op die ene ziekmelding. Je andere werknemers moeten dan het gat in de werkzaamheden opvullen. Voor even is dit niet erg, maar wordt de druk op je werknemers continu verhoogd, dan kan dit uiteindelijk resulteren in langdurig verzuim.

Wat is kort verzuim?

Onder kort verzuim verstaan wij verzuim dat 4 weken of korter is. Over het algemeen kunnen er diverse oorzaken zijn die kortdurend verzuim opleveren. Zo kan een medewerker zich ziekmelden door een virus, maar ook calamiteitenverlof dat bedoeld is voor plotselinge calamiteiten zoals een bevalling van een partner of zorgverlof waarbij de werknemer moet zorgen voor bijvoorbeeld een zieke partner of kind.

Voor jou als werkgever is het van belang betrokken te blijven bij jouw werknemers, zodat je weet wat er zich op de werkvloer afspeelt. Meldt een werknemer zich bijvoorbeeld regelmatig voor een korte periode ziek? Onderzoek dan waar dit vandaan komt. Soms kan dit stomweg pech zijn, als een medewerker bijvoorbeeld door zijn rug is gegaan, vervolgens corona krijgt en daarna zijn voet breekt. Maar meldt een medewerker zich vaker voor korte periodes af met vage of dezelfde fysieke klachten? Ga dan het gesprek aan om te achterhalen wat de oorzaak kan zijn. In een vitaliteitsgesprek kun je vragen stellen als: zit je wel goed in je vel? Of haal je wel voldoende energie uit jouw werkzaamheden? Samen kun je dan kijken naar een oplossing. Daarnaast is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met betrekking tot verzuim. Spreek bijvoorbeeld af dat werknemers zich voor een bepaalde tijd telefonisch afmelden, zou houd je het contact persoonlijk.

Maar waar schuilt het gevaar van kort verzuim dan in? Voornamelijk in herhaling. Vaker terugkerend kort verzuim heeft gevolgen voor de werknemer zelf, omdat die plots zijn of haar werkzaamheden moet onderbreken. Maar ook de werkgever die ervoor moet zorgen dat het verzuim opgevangen wordt en doorbetaald wordt. En wat dacht je van collega’s die taken opvangen, afspraken die verzet moeten worden of zelfs werkzaamheden die stil komen te liggen. Wellicht zet het je aan het denken. Want wat als kort verzuim een goede voorspeller blijkt te zijn van lang verzuim? Kort verzuim is niet heel erg toch? Medewerkers zijn hooguit een paar dagen afwezig en pakken daarna hun werkzaamheden direct weer op. En dat is ook zo. Totdat herhaling om de hoek komt kijken, want die ene medewerker meldt zich toch nét iets vaker ziek. Waardoor misschien weer dezelfde collega extra taken overneemt of afspraken moet verzetten. Hierdoor ervaart hij of zij meer werkdruk dan anders. Wanneer dit te vaak voorkomt, kan dit bij hem of haar ook resulteren in stressklachten of uiteindelijk verzuim.

Wat is langdurig verzuim?

Lang verzuim is voor niemand fijn. Het kan leiden tot productiviteitsverlies, je maakt waarschijnlijk kosten voor vervangers en krijgt te maken met een re-integratietraject voor je zieke medewerker. Wanneer een werknemer vier weken of langer ziek is, is er sprake van langdurig verzuim. Bij langdurig verzuim dien jij als werkgever samen met de werknemer en arbodienst meer actie te ondernemen dan bij kort verzuim. Daarbij is goed contact tussen jou en je werknemer van groot belang voor een duurzame terugkeer naar werk. Net als bij kort verzuim speelt communicatie met jouw medewerkers een grote rol.

Daarnaast kan frequent kort verzuim bepalend zijn voor de sfeer op de werkvloer en kan dit leiden tot langdurig verzuim van collega´s. Zij nemen waarschijnlijk een groot deel van de werkzaamheden over. Wanneer de werknemers zwaar fysiek werk verrichten en door de verzuimende collega nog meer fysiek werk op hun bord krijgen, kan dit een aanleiding zijn voor bijvoorbeeld lichamelijke klachten. Hierdoor ontstaat de kans op langdurige uitval. Maar wat dacht je van onderlinge irritaties? Die ene collega die zich voor de zoveelste keer ziekmeldt kan onrust en frustratie veroorzaken op de werkvloer.

Te hoge werkdruk?

Nu het griepseizoen geopend is, melden meer medewerkers zich ziek. Dit kan leiden tot meer werkdruk bij collega’s en een te hoge werkdruk leidt tot stress op het werk. Er is dan vaak simpelweg te veel werk voor te weinig werknemers. In principe is (tijdelijke) werkdruk zelf niet per se een probleem. Maar ervaart een werknemer langere tijd werkdruk? Dan kan dat gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk hierbij aan werknemers die lichamelijke klachten krijgen, oververmoeid zijn of zelfs een burn-out krijgen. Daarnaast draagt een te hoge werkdruk ook niet bij aan de sfeer op de werkvloer. Werknemers halen minder voldoening uit hun werk waardoor het plezier in werk wordt verminderd. Dit leidt tot slechtere prestaties en uiteindelijk tot ziekteverzuim. Negeer de signalen van werknemers niet en blijf in gesprek met werknemers.

Kort verzuim door corona

Met het winterseizoen in aantocht zal het ziekteverzuim voorlopig nog niet afnemen. Ook het aantal verzuimende werknemers als gevolg van corona stijgt. Ondanks dat werknemers wellicht milde klachten ervaren, vallen zij toch een paar dagen uit. Overdragen van zowel de griep als corona blijft onvermijdelijk, met als gevolg dat kort verzuim vaak over een langere periode verspreid wordt. Ook dan zullen er collega’s zijn die werkzaamheden moeten overnemen. Geef juist die werknemers wat extra aandacht, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan. Zij vangen immers het werk op van de verzuimende collega’s. Denk daarnaast al eens na over preventieve maatregelen voor deze medewerkers. Welke werkzaamheden hebben prioriteit en welke taken kunnen wellicht uitgesteld worden. Voorkom onnodige overbelasting en zorg ervoor dat de werkstress niet toeneemt. Het is immers van belang dat de aanwezige collega’s veilig en gezond hun werk kunnen uitvoeren.

De juiste balans

Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers voelen zich meer betrokken bij het bedrijf, hebben een meer verantwoordelijkheidsgevoel en ervaren een betere werk/privé-balans – zij lopen daardoor minder risico op verzuim. Het is daarom van belang dat werknemers doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Maar hoe krijg je als werkgever een goede balans? Communiceer met jou werknemers en bespreek waar zij tegenaan lopen wanneer bijvoorbeeld collega’s regelmatig kort verzuimen. Negeer geen signalen van de werkvloer en bespreek dat werknemers op tijd aan de bel trekken wanneer de werkdruk te hoog wordt. Stel daarnaast prioriteiten en maak een plan, juist nu het griepseizoen weer volop bezig is.

Hulp nodig?

Wil je meer informatie over hoe KrachtWerkt kan helpen bij preventie en ziekteverzuim? Neem gerust eens op voor meer informatie. Wij helpen je graag.

Stel je vraag aan Marloes