Weer aan het werk na kanker

Het aantal werkenden in Nederland dat met kanker te maken heeft blijft stijgen. Uit onderzoek van het NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties) blijkt dat voor 88% van de patiënten de werksituatie (tijdelijk) is aangepast vanwege de behandeling. Waar lopen zij dan zoal tegenaan wanneer zij weer aan het werk gaan na kanker? Rosanne Veld, re-integratiespecialist en casemanager bij KrachtWerkt vertelt wat zij in de praktijk vaak ziet en wat werkgevers en collega’s kunnen doen.

Werk opbouwen na kanker

Rosanne: ‘Wat ik vaak zie wanneer een werknemer na de kankerbehandeling weer aan het werk gaat, is dat er geen concreet opbouwschema is opgesteld. De werknemer begint dan vaak met het idee dat het werk zo weer opgepakt kan worden, zoals dit voorheen werd gedaan. Maar dat valt in de praktijk vaak enorm tegen. Want door de kanker hebben zij vaak te maken met vermoeidheidsklachten, prikkelverwerkingsklachten, concentratieproblemen, geheugenproblemen en misschien ook wel fysieke klachten. Dan is het logisch dat je niet direct kunt starten op je oude niveau. Het is heel belangrijk om dit goed op te bouwen met een duidelijk opbouwschema. En op een manier, ritme en niveau dat passend is voor de werknemer om de re-integratie succesvol te laten verlopen.

Communicatie en begeleiding na kanker

Het is daarbij ook belangrijk om continu te blijven evalueren hoe het gaat en dit te communiceren naar de rest van de collega’s. Zo zijn zij ook op de hoogte van de situatie en kunnen zij hier rekening mee houden. Want het is voor collega’s vaak lastig te begrijpen wanneer iemand volledig is hersteld maar nog wel restklachten heeft die je misschien niet direct ziet of opmerkt. Wanneer de werknemer het dan moeilijk vindt om hierover te praten en te uiten dat hij of zij er nog niet helemaal is, kan hierdoor onbegrip ontstaan. Want vaak wordt gedacht dat wanneer je hersteld bent van kanker, je meteen weer de oude bent. En dat is helaas niet zo. De begeleiding die de werknemer daarbij krijgt is essentieel om de communicatie op de werkvloer goed te laten verlopen.

Buddy of tussenpersoon als aanspreekpunt

Dit soort gesprekken zou de werknemer eventueel met een buddy kunnen voeren of iemand waarmee de werknemer een goede klik heeft en waarbij hij of zij zich kan uiten. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat tussen de werknemer en de buddy zodat de werknemer het gevoel heeft dat hij eerlijk en open over de situatie mag zijn. Deze buddy zou dan als tussenpersoon kunnen optreden en eventueel mee kunnen denken in het opbouwen van de uren. Dit opbouwschema wordt dan teruggekoppeld naar de afdeling HR en door de bedrijfsarts geëvalueerd. Vervolgens kan dit, wanneer de werknemer hiervoor open staat, met de rest van de collega’s worden gecommuniceerd zodat zij ook goed op de hoogte zijn van het opbouwschema en zij hier rekening mee kunnen houden. Wanneer de werknemer het moeilijk vindt om over de situatie te spreken met de rest van de collega’s kan de buddy ook dit soort gesprekken op zich nemen. Vaak is het voor de collega’s ook moeilijk om te vragen hoe het nu gaat met de werknemer. Dit kan soms best een beladen onderwerp zijn en niet iedereen weet hoe die daar precies mee om moet gaan. Want breng je de werknemer niet in verlegenheid om naar de situatie te vragen? Door de buddy hierbij te betrekken kan diegene al heel wat onrust wegnemen en begrip voor de situatie creëren.

Burn-out na kanker

Dat de situatie na kanker anders is, is dan ook vaak moeilijk te accepteren voor de werknemer. Ik merk dat werknemers erg hard hun best doen en willen vechten voor waar ze voorheen waren, ondanks de restklachten die zij ervaren. Hierdoor is de concentratie minder, zijn ze sneller vermoeid en overprikkeld en kunnen ze misschien minder hard werken dan ze gewend waren. Vaak schamen zij zich hiervoor en zien dit als falen. Hierdoor gaan ze vervolgens nog harder hun best doen en over hun eigen grenzen heen. We zien dan ook vaak dat werknemers sneller tegen een burn-out lopen. Daarom is de juiste begeleiding enorm belangrijk om dit te voorkomen.

Financiële gevolgen na kanker en het UWV

Wat ik ook vaak zie waar werknemers met restklachten tegenaanlopen, zijn de financiële gevolgen die hierdoor ontstaan. Vaak merk ik dat de werknemer de intentie heeft om weer de volledige uren te werken die hij of zij altijd heeft gewerkt. Maar door de restklachten komen zij al gauw tot de ontdekking dat dit niet meer haalbaar is. Wanneer je dan bij het UWV moet tonen dat je door deze restklachten niet meer volledig aan het werk kunt en je voor een deel afgekeurd moet worden, kan dat erg moeilijk zijn. Want je ziet deze restklachten vaak niet, maar je ervaart ze wel. En dat is heel frustrerend voor de werknemer. En dit kan dan uiteindelijk financiële gevolgen hebben voor de werknemer. Wanneer de werknemer hier goed bij begeleid wordt en op tijd van op de hoogte gehouden wordt van wat zijn of haar mogelijkheden zijn, voorkomt dit heel veel stress en verwarring.

Voorbereiding wet- en regelgeving bij kanker

Wanneer een werknemer te horen heeft gekregen dat hij of zij kanker heeft, staat zijn hele leven totaal op zijn kop en komt er zoveel op hem of haar af. Daarom is het denk ik heel belangrijk dat hij ook op het gebied van wet- en regelgeving een sparringpartner heeft die precies kan vertellen wat hij gedurende het traject en daarna kan verwachten en wat er op het gebied van arbeid geregeld moet worden en hoe de toekomst eruit kan zien na kanker. Ik merk dat veel werknemers schrikken van datgene wat er allemaal op ze afkomt, terwijl ze ook op dat moment midden in de behandelingen zitten. Dan wil je niet bezig zijn met wat er straks kan gaan veranderen in je CAO of wat er van je verwacht wordt tijdens een tweedespoortraject die er straks ook aan gaat komen. Wanneer ze hier goed op voorbereid worden, kan dit al heel veel onrust wegnemen en kunnen zij zich voorbereiden op hun behandelingen en het herstel. Maar ook naar de werkgever toe is het prettig om dit tijdig in kaart te hebben. Want ook voor ondernemers komt er heel veel op je af wanneer je te horen krijgt dat een werknemer kanker heeft. Dan is het heel fijn als een partij hierin mee kan denken.

KrachtWerkt als sparringpartner

Wij kunnen deze partij zijn die voor zowel de werknemer als de werkgever ingezet kan worden als sparringpartner wanneer een werknemer te maken krijgt met kanker. Zo kunnen wij meedenken en adviseren op het gebied van re-integratie, wet- en regelgeving en ingezet worden als casemanager om de gehele begeleiding bij terugkeren naar werk en de communicatie op ons te nemen. Heb jij als werknemer of werkgever vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Stel je vraag aan Marloes