Zieke werknemer en vakantie, hoe zit dat? 

Heb jij een zieke werknemer die op vakantie wil? Of is jouw werknemer tijdens vakantie ziek geworden? Dan wil je natuurlijk zeker weten dat jij het als werkgever goed geregeld hebt voor je werknemer. Wat zijn jouw rechten en plichten en welke rechten en plichten gelden er voor de werknemer? In deze blog zetten wij het voor jou op een rij. 

Zieke werknemer wil vakantie opnemen 

Waarschijnlijk is de eerste vraag die bij je opkomt: mag dat? Het antwoord hierop is: Ja, tenzij je als werkgever een goede reden hebt om de vakantie te weigeren. Een goede reden kan in dit geval zijn dat het herstel en de re-integratie wordt verhinderd door de vakantie. Denk hierbij ook aan afspraken bij specialisten of therapeuten die door de vakantie niet door kunnen gaan, waardoor herstel langer op zich laat wachten. De bedrijfsarts kan een gedegen advies geven over het opnemen van vakantie tijdens ziekte.  

Maar het kan ook zomaar zo zijn dat op vakantie gaan juist bijdraagt aan een sneller herstel. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die uit is gevallen door een te hoge werkdruk. Door op vakantie te gaan kan de werknemer echt even tot rust komen en opladen, wat het herstel juist bevordert. Wanneer de werknemer op dat moment geen re-integratieverplichtingen heeft, kan vakantie opnemen door zieke werknemer dus zonder problemen. Ook hierover kan de bedrijfsarts adviseren. 

Belangrijk is in ieder geval om altijd in gesprek te blijven met de werknemer en daarbij het advies van de bedrijfsarts in acht te nemen. Zo weet je zeker dat zowel jij als de werknemer er samen alles aan doen om de re-integratie tot een succes te brengen. 

Duidelijke afspraken over ziek op vakantie 

Gaat je zieke werknemer op vakantie? Dan is het heel belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Wat wordt er van de werknemer verwacht? Door dit vooraf te bespreken kan er geen onduidelijkheid ontstaan en voorkom je van beide kanten een hoop frustratie of onnodige onrust. Afspraken waar je hierbij aan kunt denken zijn: 

Bereikbaarheid tijdens vakantie 

In principe is vakantie om tot rust te komen. Is er geen reden om contact te hebben met de werknemer, dan adviseren wij ook om de vakantie een contactmoment te plannen. Zijn er specifieke redenen waarom je de werknemer wel tijdens zijn vakantie zou moeten kunnen bereiken? Dan is het belangrijk om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken. Bespreek samen wanneer er eventueel een contactmoment zal zijn. De werknemer kan hier tijdens zijn of haar plannen rekening mee houden.

Re-integratieverplichtingen of niet tijdens vakantie?

Verwacht je van de werknemer dat hij of zij tijdens de vakantie wel aan zijn of haar re-integratieverplichtingen voldoet? Bespreek dit dan ruim van tevoren zodat de werknemer hiervan op de hoogte is. Let hierbij wel op dat er dan geen vakantiedagen afgeschreven dienen te worden.  

Opnemen en indienen van verlofdagen 

Bespreek vooraf met de werknemer of er verlofdagen opgenomen dienen te worden of niet. Hierdoor weten jullie allebei waar jullie aan toe zijn en dit voorkomt verwarring en frustratie. 

Regels rondom verlofdagen 

In principe geldt de regel dat wanneer een werknemer ziek is of ziek wordt tijdens vakantie, er zonder akkoord van de werknemer geen verlofdagen in mindering mogen worden gebracht. Maar ook hier gelden uitzonderingen. Het is belangrijk om hier vooraf duidelijke afspraken over te maken. Wanneer jullie beiden overeenstemmen met het afschrijven van vakantiedagen, waardoor de werknemer tijdens deze periode wordt vrijgesteld van re-integratieverplichtingen, is dat uiteraard mogelijk.  

Voor 2012 bouwde de werknemer over ziekte-uren geen vakantierecht op. Vanaf 2012 is dat anders en wordt ook over ziekte volledig vakantierecht opgebouwd. In de praktijk adviseren wij: gaat iemand genieten van zijn vakantie? Spreek dan ook af dat verlofuren worden opgenomen en werknemer tegelijkertijd vrijgesteld wordt van re-integratieverplichtingen.  

Ziek geworden tijdens vakantie

Dat werknemers vakantie opnemen is belangrijk om te kunnen opladen. Is je werknemer ziek geworden tijdens vakantie? Ook dan zijn er een aantal zaken waar zowel jij als je werknemer rekening mee moet houden.  

Ziekmelden tijdens vakantie 

Zo moet je werknemer zich zo snel mogelijk ziekmelden (binnen 24 uur) bij de werkgever. Ook al betekent dit dat hij nog in het desbetreffende vakantieland is. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk op de hoogte bent van de ziekmelding. Hierdoor kan jij als werkgever namelijk ook alvast het een en ander regelen. Dient er (tijdelijk) vervanging geregeld te worden voor de werknemer? Of zullen andere collega’s werkzaamheden over moeten nemen? Dan kan je dit alvast in gang zetten. Is de vakantie inmiddels voorbij en kan de werknemer door medische redenen nog niet terugreizen naar Nederland? Dan dient de werknemer dit met bewijzen aan te tonen bij de werkgever. 

Doktersverklaring overhandigen 

Wanneer de werknemer de vakantie erop heeft zitten en thuis nog ziek is, dan dient hij een doktersverklaring te overhandigen. Hierdoor ben je als werkgever op de hoogte van wat de verwachting van de ziekteduur is. Het kan verstandig zijn (afhankelijk van de situatie, klachten en het herstel van de werknemer) om de werknemer naar de bedrijfsarts te sturen bij thuiskomst. Die kan een gedegen advies geven over:  

  • Wat de verwachting van de ziekteduur zal zijn 
  • Het eventueel uitvoeren van tijdelijk andere werkzaamheden of aangepaste werktijden 
  • Het eventueel uitvoeren van werk in een aangepaste werkplek 
  • Het starten van een re-integratietraject 

Vakantiedagen omzetten in ziekteverlof 

Door ziekte heeft de werknemer niet optimaal kunnen genieten van de vakantie. Dit betekent dat de vakantiedagen omgezet kunnen worden in ziekteverlof. Zijn er andere afspraken gemaakt en is dit schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en/of geregeld in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst), dan moet je je uiteraard aan die afspraken houden. Zo kan in een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld worden vastgelegd dat ziektedagen gedurende de vakantie als vakantiedagen aangemerkt worden. Dit laatste kan alleen worden vastgelegd voor de bovenwettelijke vakantiedagen, waarbij een werknemer recht blijft houden op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Daarnaast mag de individuele afspraak niet in strijd zijn met een eventueel geldende CAO. 

Heb jij andere vragen over een zieke werknemer, vakantie en het re-integratieproces? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen je graag verder! 

Stel je vraag aan Marloes