Arbeidsrecht

Juridisch advies

Ben jij werkgever en heb je personeel in dienst? Dan krijg je automatisch te maken met het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht is de verhouding tussen werkgever en werknemer geregeld en zijn de rechten en plichten omtrent arbeid vastgelegd. Het is belangrijk om je aan de wet- en regelgeving te houden, om vervelende situaties te voorkomen. Wil jij juridisch advies over de rechten en plichten die je hebt op het gebied van arbeid? En wil je de afspraken met jouw werknemers op een duidelijke en verantwoorde wijze vastleggen? Schakel dan de arbeidsjuristen van KrachtWerkt in voor onder andere de volgende onderwerpen:

Opstellen arbeidsovereenkomst

Wij helpen je graag bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Wij weten precies waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen en kunnen jou hierin adviseren. Hierdoor weet jij zeker dat je duidelijke afspraken maakt met je werknemer, dat deze goed zijn vastgelegd en voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zieke werknemer

Heb jij te maken met een zieke werknemer en wil jij graag juridisch advies over de rechten, plichten en mogelijkheden die jij hebt als werkgever? Ook daarvoor kan je ons inschakelen. Door onze juridische kennis en daarbij onze ervaring binnen de zorgsector, kunnen wij werkgevers een gedegen advies bieden over ziekte en verzuim. Ook hebben wij de juiste kennis in huis ten aanzien van de re-integratieverplichtingen die je als werkgever hebt.

Ontslag werknemer

Wanneer je een werknemer wilt ontslaan of de arbeidsovereenkomst op een andere wijze wilt beëindigen, dan kunnen hier nogal wat haken en ogen aan zitten. Het is daarom belangrijk dat je als werkgever de juiste stappen zet. Wij kunnen je hierbij voorzien van juridisch advies en begeleiden bij het gehele proces.

Vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen als jij en de werknemer het eens zijn met de beëindiging van het dienstverband. Afspraken over de voorwaarden waarop de arbeidsovereenkomst eindigt worden dan vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Wanneer bijvoorbeeld door een reorganisatie een functie komt te vervallen, kan een vaststellingsovereenkomst een goede oplossing zijn. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Dit kan voordelen voor beide partijen opleveren. Het bespaart jou als werkgever tijd en geld, omdat er geen ontslagaanvraag bij het UWV of de kantonrechter hoeft te worden ingediend.

Transitievergoeding

Wil je een werknemer ontslaan of de arbeidsovereenkomst op een andere wijze beëindigen en is dit het initiatief van jou als werkgever? Of wil je een tijdelijk contract niet verlengen? Dan heeft je werknemer recht op een zogeheten transitievergoeding. Wij kunnen je hierin adviseren.

Arbeidsconflict

Dreigt een situatie met een werknemer uit de hand te lopen tot een arbeidsconflict, of is er al sprake van een arbeidsconflict? Dan is het belangrijk om op de juiste manier te handelen zodat de situatie niet verergerd en naar een oplossing gezocht kan worden. Ook hiervoor kan KrachtWerkt ingeschakeld worden, om jou als werkgever van het juiste advies te voorzien.
Heb je vragen of wil je advies op het gebied van arbeidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wie weet kunnen we iets voor jou betekenen.

Opstellen VSO

G: "Ik heb de hulp van Maarten ingeschakeld voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO) in verband met ontslag met…

Preventie

Preventie door middel van gesprekken bij de psycholoog "Toen ik enige tijd geleden niet goed in mijn vel zat en…

Blog

Een loonsanctie van het UWV! Wat kun je als werkgever doen?

Veelgestelde vragen wet- en regelgeving

Ben ik verplicht om mijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden?

Ja, dit is inderdaad een verplichting en staat vastgelegd in de Arbowet. Sinds de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in werking is getreden, is het aanbieden van medisch onderzoek aan je werknemers verplicht.

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

De Wet verbetering poortwachter is een wet die op 1 april 2002 in werking is getreden. Deze wet is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen en door op tijd en efficiënt actie te ondernemen, het verzuim van werknemers te verkorten.

Wat moet ik als werkgever doen vanuit de Arbowet?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving van werknemers. Mocht een werknemer ziek worden, ben je als werkgever verplicht om al het mogelijke te doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Waar moet ik als werkgever wettelijk aan voldoen ten aanzien van veilig werken?

Je bent als werkgever verplicht om te beschikken over een rsico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin je schriftelijk vastlegt welke risico's de verrichte arbeid met zich meebrengt. Wanneer deze risico's duidelijk in kaart zijn gebracht kan je hier als werkgever actief mee aan de slag gaan om de kans op uitval te verkleinen. KrachtWerkt kan hier uiteraard in meedenken.

Stel je vraag aan Marloes