Preventie en re-integratie

Preventie en re-integratie

Heb jij een werknemer waarvan jij het idee hebt dat hij dreigt uit te vallen? Of is er al sprake van verzuim? Dan is het belangrijk om hier direct op te reageren en preventief maatregelen te nemen om erger te voorkomen. KrachtWerkt kan werkgevers hierin adviseren over welke stappen er gezet moeten worden om verzuim tegen te gaan of te verminderen. Dit bieden wij aan in individuele trajecten, waarbij we ons tijdens één op één gesprekken richten op het herstel, maar ook in trainingen en workshops waarbij we ons kunnen richten op meerdere personen.

Preventieve maatregelen

Als werkgever wil je niet dat je werknemer overbelast raakt, ziek wordt of andere lichamelijke klachten krijgt. KrachtWerkt biedt preventieve maatregelen met als doel om verzuim te verminderen en uitval te voorkomen. Hierbij kunnen wij diverse disciplines en specialisten inzetten om de werknemer zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen. Denk onder andere aan een ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog.

Preventieve testen om uitval te voorkomen

Door preventieve testen uit te voeren, kunnen diverse risico’s naar voren komen en komen veel (beginnende) mentale of fysieke klachten aan het licht. Hier kan de werkgever vervolgens op tijd maatregelen voor nemen om erger te voorkomen. Er zijn diverse testen die hiervoor ingezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een checklist fysieke belasting, een checklist voeding om preventief klachten te voorkomen, of een burn-out assessment tool.

Werkplekonderzoek

Met een werkplekonderzoek onderzoekt een ergotherapeut of de werkplek van de werknemer ergonomisch ingericht is. Hieruit komt een advies naar voren waarbij de ergotherapeut de werkplek kan aanpassen, zodat deze goed is afgestemd op de werknemer. De ergotherapeut kan vervolgens ook ondersteuning bieden bij het aanschaffen van eventuele hulpmiddelen als zit-sta bureaus, ergonomische bureaustoelen en ergonomische muizen en toetsenborden. Maar ook voor de meer dynamische werkplekken in bijvoorbeeld de bouw kunnen wij ergonomische hulpmiddelen bieden.

 

 

Re-integratie vanuit een spoor 0 traject

Vanuit het spoor 0 traject richten wij ons voornamelijk op verzuimbegeleiding waarbij het doel is om de werknemer zo goed en duurzaam mogelijk terug te laten keren in de huidige functie. Hierbij zullen we onderzoeken wat de juiste belasting en belastbaarheid is en hoe de werknemer zo duurzaam mogelijk kan opbouwen in werkuren en werktaken. Ook kunnen wij een werkplekonderzoek uitvoeren zodat de werkplek zo optimaal mogelijk ingericht kan worden. Daarnaast geven wij ook houding- en bewegingsadviezen en kunnen we adviseren op het gebied van burn-outklachten en prikkelverwerking. Hierbij leert de werknemer om met prikkels om te gaan, met zijn klachten om te gaan en structuur aan te brengen in het arbeidsritme. Daarnaast wordt er onderzocht of de werkplek zo aangepast kan worden, dat de klachten verdwijnen.

Re-integratie vanuit een spoor 1 traject

Vanuit het spoor 1 traject richten wij ons voornamelijk op de terugkeer naar werk, waarbij we ons richten op andere passende werkzaamheden. Wij onderzoeken de mogelijkheden en kijken of de werkplek moet worden aangepast, of er mogelijkheden zijn voor een andere functie binnen het bedrijf, of gedeeltelijke werkhervatting mogelijk is en of er wellicht andere werktijden gehanteerd kunnen worden. Ook hierbij onderzoeken wij de belasting en belastbaarheid en het duurzaam opbouwen van werkuren en werktaken. Ook zullen wij een werkplekonderzoek uitvoeren en geven wij houding- en bewegingsadviezen.

Re-integratie vanuit een spoor 2 traject

Blijkt re-integratie vanuit een 1e spoor traject niet mogelijk? Dan wordt er overgegaan naar een 2e spoor traject. Bij re-integratie vanuit een 2e spoor traject, onderzoeken we de mogelijkheden voor een andere functie bij een andere werkgever.

Casemanager en verzuimbegeleiding

De ergotherapeut zal tijdens dit traject ingezet worden als casemanager. Hierbij houdt de ergotherapeut contact met zowel de werknemer als de werkgever en treedt hierbij ook op als adviseur. Bij ziekte begeleidt de casemanager de werknemer zo optimaal en duurzaam mogelijk. De casemanager fungeert ook als een belangrijke schakel tussen de bedrijfsarts, werkgever, werknemer, arbeidsdeskundige en eventueel andere interventiepartijen.

Psycholoog en verzuimbegeleiding

Wanneer een werknemer ziek is of dreigt ziek te worden, komt er veel op hem af. Dan kan het prettig zijn om gesprekken te voeren met een psycholoog. De psycholoog kan handvatten geven op het gebied van accepteren en leren omgaan met deze nieuwe situatie. Verder kan de psycholoog inzicht bieden en samen met de werknemer op zoek gaan naar de oorzaak van de klachten die de werknemer ervaart. Ook zal er naar oplossingen worden gezocht die toegepast kunnen worden in de werksituatie. Er worden doelen opgesteld waar de werknemer gedurende  het  traject  naartoe  werkt.  Door  middel  van  praktische  oefeningen  en  tools  kan  de  werknemer hiermee zelf actief aan de slag.

Rapportage en advies richting de bedrijfsarts

Wij stellen vervolgens vanuit het re-integratietraject een rapportage en een advies op richting de bedrijfsarts. In samenspraak met de werknemer ontvang jij een advies, zonder medische informatie, met daarin de informatie opgenomen die voor jou relevant zijn, omtrent de re-integratie van de werknemer.

Trainingen gericht op preventie

KrachtWerkt biedt ook trainingen en workshops gericht op preventie waarbij werknemers leren wat zij eventueel kunnen doen om klachten te voorkomen. Denk hierbij aan de volgende trainingen en workshops:

Training stress en burn-out

Het is bijna niet meer weg te denken in onze maatschappij: stress. De cijfers van mensen met stress- en burn-outklachten…

Training fysieke belasting

Moeten jouw werknemers veel fysieke werkzaamheden uitvoeren? Dan is het belangrijk dat dit op de juiste manier uitgevoerd wordt zodat…

Training geluk en gezondheid

Geluk en gezondheid zijn van invloed op elkaar. Gelukkige mensen zijn normaliter gezonder en gezonde mensen zijn vaak gelukkiger. Maar…

Training ergocoach

Voor wie is de training ergocoach bedoelt? Met de training ergocoach van KrachtWerkt wordt de werknemer opgeleid om op de…

Blogs

Onze specialisten delen graag hun kennis met jou in onderstaande actuele blogs.

Een conflict met je werknemer? Dit kan jij doen als werkgever

Heb jij als werkgever een conflict met je werknemer? Of zit je in een vervelende situatie en ben je bang…

Waarom een kantoorhond zorgt voor meer werkgeluk

Wanneer je ons kantoor binnenloopt, word je direct begroet door Bailey, onze vrolijke kantoorhond. En wij zijn niet het enige…

Zorg goed voor je werknemers met ergonomische werkplekken!

Wil jij als werkgever dat jouw werknemers gezond kunnen werken? Zorg dan voor goede ergonomische werkplekken voor jouw personeel. Wat…

Arbeidsrecht

Ondersteuning bij een WIA-aanvraag Na een auto-ongeluk moest ik de balans tussen werk en privé weer terug vinden. De ergotherapeut…

Arbodienst

Graag wil ik iets vertellen over de werkzaamheden die KrachtWerkt voor ons bedrijf, Kip Installatietechniek verricht en wat ons dat…

Arbeidsrecht

Beëindiging dienstverband A: "Ik kwam bij KrachtWerkt terecht omdat ik op zoek was naar juridische ondersteuning bij de ontstane situatie…

Blog

Dit is wat onze arbodienstverlening uniek maakt

Stel je vraag aan Marloes